Terrain SDP – w kwestii rozwiązań prośrodowiskowych

Terrain SDP

Zrównoważony sposób gospodarowania. W całkowitym przejściu na gospodarkę „zieloną” pomóc ma nowy sposób gospodarowania nazwany zrównoważonym. Gospodarka zrównoważona, a więc i budownictwo zrównoważone, mogą być uznane za zrównoważone o ile spełniają trzy zasadnicze warunki: A. WARUNEK EKONOMICZNY – dany proces lub technologia musi się opłacać (ale w znaczeniu: wszystkim uczestnikom procesu, także odbiorcy końcowemu), B. […]

Nowoczesne technologie w budownictwie

Nueva Terrain

Funkcjonalność Według badań przeprowadzonych przez pracowników kanadyjskiego uniwersytetu McGill, 90% mieszkańców domów jednorodzinnych wzniesionych w zabudowie szeregowej, w ciągu 3 lat od zasiedlenia, zmieniło wnętrze swoich domów. W ramach przeprowadzonych zmian modernizowano wielkość pomieszczeń, adaptowano strychy i piwnice, podnoszono komfort użytkowy, pięter, łazienek i kuchni. Stanowi to dowód na konieczność zaangażowania inwestora w fazie projektowania, […]