Przed nami mnóstwo cięcia, mierzenia i skręcania

Dach stanowi zwieńczenie konstrukcji nowoczesnej STODOŁY i zakończenie bardzo ważnego etapu, jej budowy.

W skład elementów konstrukcyjnych, stanowiących zamknięcie nowoczesnej STODOŁY wchodzą:

  • Podwalina montażowa
  • Ściany szczytowe
  • Konstrukcja wsporcza w postaci słupów
  • Konstrukcja wsporcza dachu – belka kalenicowa
  • Konstrukcja nośna dachu – krokwie

Wszystkie elementy konstrukcyjne wymienione powyżej, precyzyjnie rozrysowaliśmy, wskazując długość i kąty zacięcia. W trakcie przygotowania składowych materiałów konstrukcyjnych, wielokrotnie belki zacinane były pod kątami 35 i 55 stopni. Warto zatem kilkukrotnie przeanalizować listę i sposób cięcia, aby nie popełnić błędów już na etapie przygotowania surowca.

Podobnie jak w przypadku montażu podwalin na płycie fundamentowej, tak i na stropie – wszelkie prace rozpoczeliśmy od zwymiarowania konstrukcji – nie tylko długości, ale i przekątne elementów stropowych muszą odpowiadać wymiarom podanym w dokumentacji technicznej. Wszelkie niedokładności będą miały wpływ na współpłaszczyznowość ścian zewnętrznych i dachu.

1. Podwaliny montażowe to elementy konstrukcyjne stanowiące podparcie dla konstrukcji nośnej dachu oraz ścian szczytowych. Podwaliny te biegną po całym obwodzie stropu, a ich szerokość odpowiada szerokości elementów, które wspierają. Mamy zatem dwa rodzaje podwalin – podwaliny o szerokości 120mm i podwaliny podwójne o szerokości 480mm. Montaż podwalin do podłoża odbywa się poprzez dokręcenie każdej z belek do elementów konstrukcyjnych i przewiązek występujących w stropie. Pozycja elementów łączonych nie pokrywa się z punktami łączenia elementów znajdujących się poniżej (oczepy ścian oczepy wolne), ale i powyżej (ściany szczytowe i punkty podparcia konstrukcji dachu – krokwi). To niezwykle ważne – takie usytuowanie elementów wpływa na łączną sztywność konstrukcji i wygładza wszelkie uskoki mogące wystąpić w obszarze konstrukcji (uskoki są wynikiem zmiennej grubości materiału konstrukcyjnego).

2. Ściany szczytowe wykonujemy z elementów o szerokości 120mm. Podobnie jak w przypadku ścian parteru, konstrukcję wycinamy na podstawie właściwego arkusza projektowego, obrazującego zarówno sposób cięcia elementów konstrukcyjnych, jak i sposób ich montażu. Każda z dwóch ścian szczytowych podzielona została na trzy elementy, które należało ze sobą zespolić. Sposób skręcania elementów odpowiada temu, w jaki sposób łączone były ściany parteru w układzie wzdłużnym. Po zamontowaniu ścian szczytowych i ustawieniu ich na stropie rozpinamy pomiędzy ścianami – w ich osi, sznur traserski. To jego pozycja wyznaczy nam dokładny przebieg belki kalenicowej. W obu szczytach przygotowaliśmy gniazdo oraz element wsporczy na którym belka kalenicowa musi zostać podparta. Na ściany szczytowe – po wewnętrznej stronie nakręcamy łaty usztywniające, przechodzące przez minimum dwie komory przegrody.

3. Słupy konstrukcyjne – te trzy elementy wykonujemy z sześciu belek 60 x 160. Sposób skręcenia elementów pionowych określa dokumentacja techniczna. Ich pozycję wyznacza skrzyżowanie sznura traserskiego z potrojonymi belkami nośnymi w stropie. Słupy do podłoża montujemy w pierwszej fazie tymczasowo. Usztywniamy pozycję słupa za pomocą drewnianych rozpórek uniemożliwiających wychylenia słupa w każdym możliwym kierunku.

Czytaj więcej

Zobacz podobne