Dom nad Świdrem

Partnerzy

O inspiracji

Piękny przykład przebudowy, projektu Filipa Gołasza, Anny Adamowicz i Damiana Machnika.

Projekt „Dom nad Świdrem” miał na celu rozbudowę istniejącego budynku rekreacyjnego położonego pośrodku cennego przyrodniczo obszaru chronionego – doliny środkowego Świdra. Lokalizacja w zakolu rzeki Świder stworzyła punkt wyjściowy do projektu nowoczesnej STODOŁY, która w założeniu czerpie jak najwięcej z bogactwa otaczającej natury.

Mimo wielu ograniczeń związanych z formami ochrony przyrody oraz niewielkiej szerokości działki starano się wkomponować budynek bez nadmiernej ingerencji w otoczenie.
Zamysł projektantów był prosty. Zamienić istniejący budynek w pełni funkcjonalną przestrzeń nocną domu jednorodzinnego oraz rozbudować ją o część dzienną z salonem i otwartą kuchnią. Z uwagi na zakola meandrującej rzeki i jej unikalne walory widokowe, nowa część powstała poprzez nałożenie dwóch wzajemnie skręconych brył: betonowej i w pełni przeszklonej aby wpuścić do wnętrza jak największej ilości otaczającej przyrody.

Zachowano czytelny podział na część istniejącą: zachowaną w drewnie oraz nową: w surowym betonie. Aby jeszcze bardziej wkomponować budynek w krajobraz, wejście do niego prowadzi przez sad, który stopniowo unosi się na poziom przyziemia tworząc jednocześnie taras zewnętrzny.

Powierzchnia użytkowa:161 m²
Lokalizacja: pow. Otwocki
Tekst: nowoczesna STODOŁA
Wizualizacje: Monsumm