DOM W ZAGRODZIE

Partnerzy

O inspiracji

Opuszczone zabudowania gospodarcze składające się z przedwojennych STODÓŁ i ruin dawnego budynku mieszkalnego, znajdują się na rozległej działce położonej w jednej z zabytkowych dolnośląskich wsi. Jej metryka sięga średniowiecza, a cała wieś objęta jest strefą ochrony konserwatorskiej.

Miejsce to zauroczyło parę inwestorów, którzy zapragnęli starą STODOŁĘ rozbudować i zaadaptować na przyszły dom. Szukali miejsca przepełnionego spokojem, gdzie życie będzie mocno powiązane z otaczającą przyrodą. Dlatego w przestronnym ogrodzie oprócz warzywnika, zielnika i sadu przewidzieli miejsce, które będzie przeznaczone dla kuri kaczek.

Wolny czas inwestorka planuje poświęcać na realizowanie hobby jakim jest krawiectwo i rękodzieło, stąd w projekcie przewidzieć należało odrębny gabinet z widokiem na ogród i taras. Zostaną w nim umieszczone maszyny do szycia oraz regały z materiałami i dekoracjami. Wolno stojący garaż z warsztatem i połączona z nim dwustanowiskowa wiata to natomiast miejsce, które będzie umożliwiało realizowanie motoryzacyjnych pasji inwestora.Program funkcjonalny przyszłego domu był tworzony wokół starej STODOŁY, w której po usunięciu wewnętrznych podziałów otworzyłaby się efektowna przestrzeń z wyeksponowaną więźbą dachową. Będzie to przyszła strefa dzienna wysoka na 6 metrów z miejscem na trzymetrowy stół biesiadny i ponad czterometrową świąteczną choinkę. Stworzenie przestrzeni odpowiedniej dla organizacji dużych rodzinnych przyjęć i spotkań towarzyskich było bowiem jedną z głównych wytycznych projektowych.

W zabytkowym układzie wsi łatwo dostrzec przykłady zachowanych zabudów zagrodowych, gdzie budynki gospodarcze i mieszkalne rozlokowane są na planie litery „U” wokół dziedzińca wjazdowego. Projektując układ przestrzenny przyszłego domu postanowiliśmy nawiązać do tego charakterystycznego dla wsi sposobu zagospodarowania działki. Dawną STODOŁĘ rozbudowano o dwa budynki. Pierwszy mieszczący strefę głównego wejścia, garaż i towarzyszące pomieszczenia pomocnicze, ustawiono z jednej strony jako jej przedłużenie, natomiast drugi mieszczący część sypialnianą i strefę prywatną właścicieli dostawiono z drugiej strony prostopadle. Dziedziniec wjazdowy został domknięty przez ustawiony równolegle, wolnostojący garaż z wiatą i warsztatem.

Między nowo projektowanymi budynkami, a dawną STODOŁĄ zaprojektowano niskie przeszklone łączniki umożliwiające wgląd z dziedzińca w tylną ogrodową część działki. Nawiązują one do charakterystycznych, ustawionych naprzeciwko siebie, często pozostawionych w pozycji otwartej, historycznych wrót, wiejskich budynków gospodarczych. Łączą one frontowe podwórze z tylną częścią posesji i przylegającymi polami uprawnymi.

Rozplanowanie elementów rozbudowy dawnej STODOŁY, w oparciu o schemat zabudowy zagrodowej, umożliwiło wytworzenie dwóch stref na działce: półprywatnej z dziedzińcem wjazdowym od frontu i prywatnej od strony ogrodu. Pomieszczenia strefy prywatnej otwierają się dużymi przeszkleniami na ogród i otaczający go krajobraz rozległych pól, natomiast od strony dziedzińca sąsiadującego z zabudowaniami wsi, chronią prywatność mieszkańców dzięki zastosowaniu podwójnych elewacji. Przeszkloną ścianę korytarza prowadzącego do łazienek i sypialni przysłania murowana ażurowa ściana ceglana. Specjalny układ cegieł umożliwi wpuszczenie rozproszonego światła i zapewni widok na zewnątrz przy jednoczesnym ograniczeniu wglądu z zewnątrz w prywatną część domu.

Tak jak pierwotnie, budynek będzie otynkowany od zewnątrz, natomiast wnętrze zostanie wykończone płytka ceglaną. Odwrotny zabieg zostanie zastosowany w nowo projektowanych budynkach, gdzie elewacje będą wykonane z cegły rozbiórkowej, ułożonej w wątku polskim, a wnętrza będą tynkowane, minimalistyczne i malowane na biało.

Pierwotnie projekt obejmował rozbudowę i adaptację przedwojennej STODOŁY na funkcje mieszkalne, jednak stan techniczny i niekorzystna lokalizacja obiektu względem granicy działki, wpłynęły na decyzję inwestorów o rozebraniu i odbudowie budynku przy częściowym użyciu zachowanych materiałów budowlanych.

Odbudowywana STODOŁA będzie stanowiła odwzorowanie starego obiektu pod względem gabarytów i proporcji. Najbardziej charakterystyczne elementy dawnego budynku jak wiązary więźby dachowej, pokrycie dachu dachówką karpiówką żłobkowaną układaną w koronkę, nieregularny układ otworów okiennych i drzwiowych od strony podwórza zostaną odtworzone. Cegła rozbiórkowa posłuży do wykończenia ścian od wewnątrz, a stare belki drewniane po demontażu więźby zostaną ponownie użyte jako konstrukcja stropu nagiego piętra. Renowacji i ponownemu wykorzystaniu mają zostać poddane również takie elementy jak stare drewniane wrota do wychodka z charakterystycznym sercem wyciętym w deskach oraz kamienne granitowe koryta, które w swoim drugim życiu będą pełniły funkcję umywalek.

Tak jak pierwotnie, budynek będzie otynkowany od zewnątrz, natomiast wnętrze zostanie wykończone płytka ceglaną. Odwrotny zabieg zostanie zastosowany w nowo projektowanych budynkach, gdzie elewacje będą wykonane z cegły rozbiórkowej, ułożonej w wątku polskim, a wnętrza będą tynkowane, minimalistyczne i malowane na biało.

Odbudowa STODOŁY umożliwi nowe jej usytuowanie w stosunku do granicy z działką sąsiednią, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dzięki czemu w elewacji południowej będzie możliwe zaprojektowanie nowych przeszkleń i wyjść na zewnątrz. Dodatkowo będzie można wykonać odpowiednią izolację termiczną i przeciwwilgociową.

Dzięki zastosowaniu paneli fotowoltaicznych, pompy ciepła i wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, nowa STODOŁA będzie zapewniała współczesne standardy użytkowe.

Lokalizacja: Dolnośląskie, Polska
Projekt: 2021_działka: 4000 m2 / powierzchnia domu: 350m2