Górnik The HOUSE, czyli dom, który się zmienia

Górnik Architects

Kategorie: Z Polski
Partnerzy

O inspiracji

Wyobraźmy sobie dom, który z jednej strony spełnia swoją funkcję mieszkalną, a z drugiej zachwyca prostotą, nowoczesną konstrukcją i idealnie wpisuje się w otoczenie. Dom, który żyje i zmienia się wraz z jego mieszkańcami. Dom, który poprzez swoją niebanalność oraz piękno można na nowo stwarzać i odkrywać każdego dnia. Dom i człowiek tworzą swoisty ekosystem, w którym wszystkie przestrzenie są określane przez aktywność ludzką podejmowaną zarówno indywidualnie, jak też wspólnie z drugim człowiekiem. Ta współzależność ludzi, przestrzeni i natury stwarza idealne warunki do rozwoju i szczęśliwego życia. Takim domem jest Górnik The HOUSE, czyli budynek zaprojektowany przez Górnik Architects, który zdobył wiele prestiżowych międzynarodowych nagród.

Ten wyjątkowy dom jednorodzinny powstał 10 lat temu i od samego początku Górnik The HOUSE ulegał zaplanowanym zmianom tak, żeby z jednej strony spełniał swoje funkcje mieszkalne od razu po wybudowaniu, a z drugiej, żeby wraz z jego mieszkańcami ewoluował, tworząc idealne warunki do życia. Chodziło również o to, żeby w trakcie całego procesu inwestycyjnego pozbyć się uczucia, że żyje się na budowie wśród maszyn, pyłu, hałasu i nieładu. Przemiana budynków następowała stopniowo i nigdy nie zakłócała życia jego mieszkańców. Kolejno budynki zmieniają się, pojawia się łącznik, ukryte drzwi, zieleń, drewutnia a obok palenisko, wreszcie drewniany trakt, co raz więcej zielni i ogród. 

Każdy etap transformacji poszczególnych obiektów był związany z jakimś osobistym odkryciem, które wynikało z pasji oraz potrzeb jego mieszkańców i wprowadzało rodzaj ekscytacji, a w rezultacie zachwytu nad światem.

Wnętrze domu zaskakuje niebanalnością i emanuje twórczą energią. Czas ewolucji poszczególnych części domu łączy się z ciekawymi opowieściami, ale przede wszystkim emocjami i spełnieniem. „To jest ten dom, moje miejsce na ziemi” – mówi o Górnik The HOUSE założyciel Górnik Architects, jego współtwórca, ale przede wszystkim mieszkaniec: Mateusz Górnik. 

Górnik The HOUSE jest przede wszystkim dziełem serca, kreatywności i sprawności warsztatowej jego twórców, powstałym pod wpływem emocji w relacji z przyrodą, otoczeniem oraz w kontekście indywidualnych opowieści i pragnień jego mieszkańców. Wszystkie trzy budynki, mimo że posiadają swoje pierwotnie przypisane funkcje, wciąż się zmieniają, tak jak zmienia się życie człowieka. Rytm życia zatem określa tempo ewolucji poszczególnych budynków, co sprawia wrażenie, że Górnik The HOUSE jest bytem żyjącym.

Ewolucja Górnik The HOUSE jest tu czymś naturalnym, dlatego technologia oraz materiały, z których powstawały budynki, są dobierane w taki sposób, żeby nie naruszać środowiska i nie ingerować w otoczenie. Budynek został odeskowany świeżym modrzewiem polskim, dlatego obserwacja, jak dojrzewa drzewo i stopniowo zmienia swój kolor na przestrzeni kolejnych miesięcy, było czymś niesamowitym i naturalnym, powodując wrażenie stopniowego asymilowania się z przyrodą. Teraz budynki są czarne, co nadaje im elegancji i charakteru.

Domy transformacyjne, bo takim domem jest Górnik The HOUSE, powstają zawsze z potrzeby serca i marzeń przyszłych mieszkańców, dlatego proces ewolucji budynku jest najlepszą drogą w tworzeniu idealnego miejsca do życia. Ta znana jeszcze z renesansu filozofia życia jest naturalna dla człowieka i pozwala chwytać marzenia oraz osiągać indywidualne szczęście. W współczesnym świecie, tak jak w koncepcji renesansowej, żywot człowieka staje się poczciwy (szczęśliwy) jedynie w chwili znalezienia równowagi między tym, co naturalne, a tym co techniczne czy kulturowe, co świetnie widać w koncepcji Górnik the HOUSE. Sam proces budowania szczęścia opiera się w naszym przypadku na ciągłym odkrywaniu tajemnicy świata poprzez obserwację zmieniającej się natury, i dlatego Górnik Architects tak bardzo w swoich projektach kładzie nacisk na ekologię i adaptację budynków do otoczenia. Przy takich założeniach transformacja jest jedynie skutkiem podejmowanych działań i wyborów konkretnych rozwiązań architektonicznych w czasie realizacji projektu.

Mateusz Górnik, pytany o założenia, z jakimi podchodzi do nowych projektów, odpowiada: „Projekt musi być spójny z odczuciami i oczekiwaniami inwestora. Nasze domy powstają pod wpływem emocji, które wynikają z głębszej refleksji nad światem i życiem człowieka.”

Więcej o pracowni przeczytacie w zakładce na naszej stronie, a także śledząc ich codzienność na Instagramie oraz Facebooku