Pompa ciepła i jej minimalny wpływ na środowisko

Kategorie: Domy drewniane
Partnerzy

O inspiracji

Źródłem energii dla pompy ciepła jest energia elektryczna. Źródłem odzyskanej energii zamienianej w ciepło jest powietrze, które jest darmowe, całkowicie odnawialne i naturalne. Zatem, wyłącznym zanieczyszczeniem generowanym przez pompę ciepła jest zanieczyszczenie potrzebne do wytworzenia prądu zasilającego pompę.Każda kilowatogodzina ciepła wytworzona przez pompę ciepła powoduje około czterokrotnie mniejszą emisję dwutlenku węgla. W porównaniu z tą sama kilowatogodzina wytworzona przez kocioł paliwowy. Innymi słowy, w porównaniu z ogrzewaniem olejowym lub gazowym pompa ciepła powietrze – woda około 75% energii pobiera ze środowiska. Natomiast pozostałe 25% pokrywa energia elektryczna.

W związku z powyższym, w określonych warunkach elektryczna pompa ciepła NETSU jest rozwiązaniem energooszczędnym. Zapewniającym niższą emisję CO2 niż ogrzewanie olejem opałowym lub gazem ziemnym. Co więcej, jeśli połączyć ogrzewanie pompą ciepła z systemem fotowoltaicznym zasilanym w 100% energią odnawialną, ślad węglowy będzie jeszcze bardziej zminimalizowany. Oznacza to, że pompa ciepła jest jedynym systemem grzewczym, który z czasem może stać się jeszcze bardziej przyjazny dla środowiska.

Wykonawca

De Bouwhorst