The Caretaker’s

Aphora Architecture Andy Macpherson
Kategorie: Domy drewniane
Partnerzy

O inspiracji

Projekt renowacji został zainspirowany nowym wyobrażeniem skromnego domku „The Caretaker’s” na wzgórzach Byron Bay. Narrację projektu i proces projektowy napędzano dążeniem do „opiekowania się” w szerszym kontekście. Naszej zbiorowej odpowiedzialności za środowisko, nas samych i siebie nawzajem.

„Opiekun”

„Caretaker” (z angielskiego”opiekun”) stał się metaforą i konceptualną ramą napędową dla każdej decyzji podczas projektowania i budowy projektu. Z tej filozofii „opieki” podjęto decyzję, że z perspektywy zrównoważonego rozwoju i ekonomii renowacja jest bardziej odpowiedzialnym kierunkiem. Pasja klienta do zasad „zdrowego domu” ostatecznie ukształtowała podstawowe wartości, na podstawie których odniesiono się do kluczowych decyzji projektowych.

Renowacja na lepsze

Istniejący dom zaprojektowano z niewielkim uwzględnieniem kontekstu miejsca i lokalnych warunków klimatycznych. Południowa orientacja części mieszkalnej w połączeniu z nieprzemyślanymi układami pomieszczeń, głębokościami okapów i otworami oznaczała, że dom był zimny i wilgotny. Był także pozbawiony połączenia z krajobrazem i szerszym kontekstem. Interwencje architektoniczne w dużej mierze koncentrowały się na naprawie tych problemów. Zwiększono przepływ powietrza i otworzono długie linie terenu przez budynek. Podwyższona nowa sekcja dachu nad kuchnią została wbudowana w celu zmaksymalizowania naturalnego światła i wentylacji, a także wykorzystania pięknych widoków wokół terenu. Program budowy musiał odpowiedzieć na dynamikę rosnącej młodej rodziny. Dlatego elastyczność przestrzeni i podział na strefy były kluczowymi programami w rozwoju budynku. Ingerencji w plan piętra dokonano z uwzględnieniem ekonomicznej wrażliwości. Kierowano się również pragnieniem klienta, aby zminimalizować ogólny ślad budynku i zachować intymność między członkami rodziny.

Współpraca z klientami

Komunikacja i współpraca miały fundamentalne znaczenie dla wyniku projektu. Działalność klienta koncentruje się na doradztwie w zakresie „zdrowych domów”. Miał więc on duży wkład w dobór materiałów i wykończenie. Klient położył również ogromny nacisk na pozyskiwanie lokalnych mebli, szafek i wyposażenia od lokalnych rzemieślników i rzemieślników, którzy tworzyli na zamówienie elementy do domu.

Budżet podkreślano jako kluczowy czynnik od samego początku. Dlatego też wpływał na każdą decyzję z pierwszego szkicu planu. Wszystko, aby uniknąć nadmiernego kapitalizowania i tworzenia ciągłych obciążeń finansowych, które powodowałyby stres dla klientów. Wzięto pod uwagę zarządzanie skalą. Zatrudniono budowniczych i innych konsultantów, aby doradzili w zakresie wykonalności budynku i przyszłych kosztów utrzymania. Rezultatem jest oszczędny i wydajny budynek zbudowany bez kompromisów programowych i estetycznych. Zbudowany za rozsądną cenę jak na budynek tej jakości.

Zrównoważony projekt

Integralną częścią autentyczności budynku było uczynienie zrównoważonego rozwoju drugim kluczowym elementem projektu. Część etosu zdrowego domu zakorzeniono w specyfikacji i wykorzystaniu materiałów i wykończeń o niskiej zawartości lotnych związków organicznych i toksyn. Dlatego na każdym poziomie konstrukcji zastosowano wysoce przemyślaną strategię selekcji. Od doboru desek okładzinowych z twardego drewna, po zastosowanie starannie dobranej fugi do łazienek. Nie szczędzono wysiłków, aby stworzyć przyjazny dla środowiska budynek .

Dach pokryty dachówką zastąpiono dachem z blachy. Następnie podłączono go do pary zbiorników na wodę ze stali nierdzewnej o pojemności 37 000 litrów obsługiwanych przez specjalistyczny system filtracji wody, aby zapewnić mieszkańcom wysokiej jakości wodę pitną. W planie kształtowania krajobrazu wybrano rodzime, odporne na suszę gatunki, aby przyciągnąć lokalne ptactwo i dziką przyrodę. Wprowadzono duży kanał wentylacyjny przez środek budynku, aby połączyć stare i nowe. Zwiększono liczbę obsługiwanych fasad w całym domu, aby zmaksymalizować wentylację z przepływem krzyżowym, którą mieszkańcy mogą regulować ręcznie. Osłony chroniące przed owadami z łat drewnianych pozwalają domowi „oddychać” 24 godziny na dobę. Wzmacniają także połączenie z dźwiękami nadmorskiej lokalizacji. W całym domu zainstalowano grzejniki wolnopalne, aby zminimalizować zależność od elektrycznego ogrzewania i chłodzenia w celu utrzymania komfortu.

Lokalizacja: Byron Bay, Australia
Tekst: nowoczesna STODOŁA