Nowoczesna stodoła

Oczep - montaż drugiej belki oczepowej, to rozwiązanie stosowane najczęściej w krajach anglosaskich. Tego typu rozwiązanie nie tylko pozwala na zwiększenie nośności samego oczepu, ale również pozwala na usztywnienie konstrukcji nośnej nowoczesnej STODOŁY.
 
Co ważne – oczepy montujemy w układzie odwrotnym do przebiegu ścian zewnętrznych i wewnętrznych.
 
Pamiętajmy, że zadaniem belki oczepowej jest ostateczne usztywnienie konstrukcji nośnej, ustabilizowanie pozycji ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz uniemożliwienie wychylania ich względem siebie. W związku z tym krańce belek oczepowych ściany i oczepów wolnych nie mogą się pokrywać.
 
Minimalna długość przesunięcia tych elementów względem siebie wynosi 75cm.
Po zakończeniu montażu oczepów w sposób zgodny z opracowaniem konstrukcyjnym ponownie dokonaliśmy pomiarów kontrolnych – tym razem kontrolujemy nie tylko wymiary, ale i poziomy.
 
Zbliżamy się do zakończenia prac montażowych ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Jedną z czynności niekonstrukcyjnych, którą wykonaliśmy na tym etapie było przygotowanie obiektu do jego pełnego uszczelnienia.
Na tym etapie przerzuciliśmy fartuchy membrany paroizolacyjnej przewieszone na zewnętrzną część obiektu – a nastpnie uszczelniliśmy narożniki wnętrza. Membrany w narożnikach ścian zewnętrznych zawijamy do wnętrza tworząc zakłady. Membranę paroizolacyjną umieściliśmy również na oczepach wolnych, nad ścianami wewnętrznymi. Połączenia membrany kleimy z użyciem taśmy systemowej. Pasy membrany umieszczone ponad ścianami wewnętrznymi łączymy z fartuchami ścian zewnętrznych.
 
Ostatnim elementem prac montażowych ścian jest ich ostateczne zakotwienie do podłoża.
Elementem niezbędnym, służącym do prawidłowego zakotwienia obiektu do podłoża, uniemożliwiającego poderwanie nowoczesnej STODOŁY, jego defragmentację i obrót jest złącze kotwiące.
Złącze to składa się z czterech elementów – kątownika stalowego z długim ramieniem, podkładki, gwoździ pierścieniowych o określonej długości, oraz kotwy mechanicznej. Złącze to kotwimy w osi ściany do pierwszego i ostatniego słupka konstrukcyjnego przegrody, słupów przyokiennych i przydrzwiowych ścian zewnętrznych, oraz na końcach ścian wewnętrznych, stanowiących przepony usztywniające cały obiekt. Pozycja wszystkich elementów kotwiących określona jest jednocześnie w dokumentacji konstrukcyjnej.
więcej