Black House Farm

Robin Lee Architecture
Kategorie: Renowacje
Partnerzy

O inspiracji

Black House Farm to zabytkowy kompleks gospodarstw rolnych w Hampshire położony w Parku Narodowym South Downs, w pobliżu Hinton Ampner. Gospodarstwo pochodzi z XVII wieku i jest wpisane do rejestru zabytków II stopnia. Przylegające do niego STODOŁA i obora z początku lub z połowy XIX wieku również znajdują się na liście zabytków. Założeniem projektu dla Black House Farm było skonsolidowanie gospodarstwa poprzez staranną naprawę zabytkowego domu, odbudowę na wpół opuszczonej tradycyjnej STODOŁY o konstrukcji dębowej, selektywne wyburzenie obiektów użytkowych na terenie i wokół niego oraz dodanie nowej jednopiętrowej konstrukcji łączącej zabytkową zabudowy i przywrócenie formy ogrodzonego folwarku z początku XIX w.

Dom wiejski składa się z wysokiego na kondygnacji cokołu uformowanego z krzemiennych ścian, który tworzy solidną kamienną podstawę budynku. Powyżej kondygnację o konstrukcji dębowej wyrażono na elewacjach wypełnieniem z czerwonej, ręcznie robionej cegły. Zwieńczeniem kompozycji jest wysoki dach pokryty strzechą, charakterystyczny w formie i sylwetce. „Nasze podejście polega na stworzeniu niskiej, jednokondygnacyjnej konstrukcji, która będzie podążać za krzemienną podstawą domu. W ten sposób dom wiejski zachowuje swoją dominację w nowej kompozycji” – mówią architekci.

Black House Farm: szacunek do historii

Pomiędzy zabytkowym domem a konstrukcją dawnego folwarku umieszczono nowy element konstrukcyjny, który stanowi kontynuację niskiego poziomu odniesienia i łączy istniejące budynki. Ten nowy element jest podporządkowany skali historycznym konstrukcjom dachów dwuspadowych. Niska forma tego nowego elementu pozwala charakterystycznym, skierowanym na wschód i zachód szczytom istniejących budowli zdominować otoczenie w sposób, który wydaje się odpowiedni do ich statusu historycznego. W kontrapunkcie nowy element konstrukcyjny jest wyraźnie pełnym szacunku elementem kompozycji.

Podczas rekonstrukcji STODOŁY oryginalne dębowe ramy przywrócono i dostosowywano tak, aby służyły jako podstawowe elementy konstrukcyjne, podczas gdy drugorzędne elementy szkieletu łączą nowe elementy dębowe z ponownie wykorzystanym oryginalnym drewnem, z wyraźnym rozróżnieniem w sposobie traktowania nowego i pierwotnego, aby zapewnić czytelność renowacji i adaptacja. Zewnętrznie docierane deski drewniane odpowiadają skali i wykończeniu oryginalnej STODOŁY. Na przywrócony oryginalny profil dachu o wysokim nachyleniu zastosowano użytkową blachę falistą. Podczas gdy formalna integralność pierwotnej STODOŁY została przywrócona, aby stworzyć typologicznie znajomą sylwetkę, ekspresyjne wykończenie koperty zostało zminimalizowane i dostosowane za pomocą dużych przeszklonych otworów i płaskich detali.

Główny bohater: drewno

Strategia dla nowo wybudowanej części Black House Farm wywodzi się ze STODOŁY, która charakteryzuje się odkrytą wewnętrznie konstrukcją ramową. Jednak w przeciwieństwie do rosnącego profilu dachu, nowa konstrukcja dachu jest zdecydowanie pozioma, tworząc potężny wewnętrzny punkt odniesienia, łączący poszczególne przestrzenie i nadający spójny charakter i wyraz zakresowi funkcji. Konstrukcja składa się z modułowych kasetonów uformowanych z daglezji konstrukcyjnej klasy konstrukcyjnej, które są skręcone ze sobą za pomocą płaskich płyt stalowych, aby uzyskać duże rozpiętości, odpowiednie dla pożądanych aranżacji mieszkalnych na otwartym planie. Do okładzin zastosowano zewnętrzne, pionowo zorientowane deski oraz duże przesuwane okiennice, które umożliwiają całkowite zamknięcie domu, gdy nie jest on używany.

Wszystkie wykończenia wewnętrzne są pokryte przezroczystą powłoką, aby stworzyć bogate, naturalnie stonowane przestrzenie wewnętrzne. Zewnętrzne wykończenia i elementy szkieletu zrekonstruowanej STODOŁY i nowego budynku są pokryte naturalną czarną bejcą olejną, co nadaje Black House Farm jednorodność, wyraźnie różniącą się od historycznego domu wiejskiego.

Lokalizacja: Hinton Ampner, Anglia
Tekst: nowoczesna STODOŁA