House BS

Graux & Baeyens Architecten Filip Dujardin
Kategorie: Domy ceglane Renowacje
Partnerzy

O inspiracji

House BS położony jest w dolinie na skrzyżowaniu kilku małych, krętych uliczek. Obszar ten charakteryzuje się zabudową szeregową od strony wschodniej, od strony południowej graniczy z aluwialną równiną Skaldy, a od zachodu spogląda się w górę na rozległy stary sad. Gospodarstwo to, wpisane do rejestru dziedzictwa architektonicznego, pozostawało w rękach tej samej rodziny przez trzy pokolenia, zanim jego mury opustoszały.

Gospodarstwo BS składa się z zespołu trzech tomów (mieszkania, stajni i chlewa) z centralnym placem z widokiem na elewacje domów w zabudowie szeregowej. Te bryły z cegły z dwuspadowym dachem są bardzo specyficzne dla tego obszaru pod względem wykorzystania materiałów, formy i typologii, ale różnią się wielkością i układem w bardzo fascynujący sposób. Niezwykle interesująca różnorodność atmosfer, ziarnistość urbanistyczna, widoki i topologia są punktem wyjścia do tego zadania. Projekt jest dalej oparty na tym skupisku, zapewniając dwie dodatkowe bryły z dwuspadowym dachem. „Ograniczamy ingerencje w istniejące woluminy do minimum, udostępniając kilka otworów tam, gdzie jest to bezwzględnie konieczne do celów obiegowych” – mówią architekci. Po zachodniej stronie bryły głównej dostawione są dwa symetryczne skrzydła. Dwa nowo wybudowane skrzydła są skręcone w stosunku do istniejącego domu i tworzą w ten sposób patio o zamkniętym charakterze. Nie dotykając dwóch brył, w prosty sposób tworzy się przejście do ogrodu, a bryły pozostają wizualnie silnie oddzielone od siebie, co wzmacnia zasadę skupienia.

Lokalizacja: Gavere, Belgia
Tekst: nowoczesna STODOŁA