Centrum Zdrowia Psychicznego i Medytacji For Rest

KAMILA GOŁĄBEK
Partnerzy

O inspiracji

PROBLEMATYKA

Projekt porusza coraz bardziej aktualny w dzisiejszych czasach problem zaburzeń zdrowia psychicznego. Jest także odpowiedzią na coraz mocniej widoczny niedobór miejsc leczących ludzką psychikę. Ośrodki takie rzadko projektowane są ze szczególnym uwzględnieniem czynników otoczenia pozytywnie wpływających na samopoczucie oraz powrót do zdrowia użytkowników, a to właśnie architektura w dużym stopniu taki efekt determinuje. Celem projektu jest stworzenie miejsca zapewniającego kompleksową regenerację zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego połączoną z wypoczynkiem w otoczeniu natury, dla osób nie tylko poważnie chorych, a świadomie i holistycznie podchodzących do tematu dbania o zdrowie – również psychiczne.

Architekci, jako osoby projektujące przestrzeń odgrywają w tym miejscu dużą rolę. To, jakie decyzje są podejmowane na etapie projektowym, ma bezpośredni wpływ na późniejszych użytkowników, sposób ich funkcjonowania oraz samopoczucie. Jest to szczególnie istotne w przypadku obiektu o charakterystyce leczniczej, jakim jest projektowane „Centrum Zdrowia Psychicznego i Medytacji FOR REST”, który już samą architekturą powinien pozytywnie wpływać na ludzi i wspomagać proces regeneracji. Nie jest to jednak proste zadanie i wymaga od architekta interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu m.in. psychologii środowiskowej.WYZWANIA

Dlatego wyzwaniem, jakie podejmuje projekt, jest stworzenie miejsca łączącego w sobie trzy funkcje: ośrodka zdrowia psychicznego, hotelu wypoczynkowego oraz centrum rehabilitacji. Obiekt ma za zadanie zapewnić możliwość kompleksowego podejścia do każdej osoby. Projekt stworzony jest w oparciu o przeprowadzone w pracy badania problematyki psychologii środowiskowej oraz dziedzin pokrewnych. Głównym założeniem projektowanej koncepcji jest jak najmniejsza ingerencja w istniejący zalesiony teren (przede wszystkim ograniczenie wycinki istniejących drzew do niezbędnego minimum), stworzenie obiektu ekologicznego, w zgodzie z naturą, pasującego skalą do otaczającego lasu oraz nawiązującego formą do otoczenia.

LOKALIZACJA

Lokalizacja projektu nie jest przypadkowa – założenie planowane jest w nadmorskim pasie lasu, miejscu spokojnym, w otoczeniu natury, tworzącym idealną przestrzeń wyciszenia i wypoczynku. Na działce władze miasta planowały wcześniej budowę obiektu ze znanej, polskiej sieci hoteli Gołębiewski, którego zwarta bryła przytłaczała gabarytami, zmieniała całkowicie charakter miejsca i skutkowałby wycinką dużej części drzew.

KONCEPCJA

Projektowany kompleks jest założeniem o całkowicie innej charakterystyce. Składa się ztrzech, dwukondygnacyjnych budynków, z których każdy pełni oddzielną funkcję:

·       budynek reprezentacyjny, będący wizytówką całego założenia,
·       budynek noclegowy, w którym znajdują się pokoje hotelowe,
·       budynek aktywności, ze strefą sportową na parterze oraz strefą terapii na poziomie +1.

Elewacje wykonane zostały z desek modrzewiowych. Dużą rolę w projekcie odgrywają obszerne przeszklenia, wpuszczające naturalne światło do wnętrz, na których rytmicznie zostały rozmieszczone lamele drewniane, zapewniające prywatność i zabezpieczające pomieszczenia przed przegrzaniem. Pomiędzy obiektami zostały poprowadzone ścieżki służące komunikacji pieszej, łączące główne wejścia budynków. Ponadto zaplanowana została adaptacja istniejącego na działce powojennego, jednokondygnacyjnego schronu na funkcję sali kinowej oraz pomieszczenia gier. Ingerencja w budynek była niewielka, planowana zmiana funkcji zaprojektowana została z poszanowaniem istniejącej bryły budynku. Na dachu obiektu przewidziana została funkcja sezonowego miejsca ćwiczeń na świeżym powietrzu. Całość założenia utrzymana jest w naturalnym, leśnym klimacie, dlatego oprócz projektowanych chodników planowane jest powstanie wydeptanych ścieżek, stworzonych naturalnie przez użytkowników obiektu.

Architekt

KAMILA GOŁĄBEK

Autorka

Kamila Gołąbek