Invisible Barn

STPMJ
Partnerzy

O inspiracji

Niewidzialna stodoła to projekt, który został opracowany dla konkretnego miejsca, tworząc nowy kontekst dla miejscowego krajobrazu.Drewniana konstrukcja w formie stodoły została wyłożona od zewnątrz folią odblaskową. Folia przypominająca lustro znalazła się w środku lasu, dzięki czemu odbija się w niej naturalne otoczenie: różne gatunki drzew i roślin, niebo, ziemia oraz zmieniające się pory roku. Folia pozwala też na łagodną asymilację całej konstrukcji z przyrodą. Wykonane w niej nacięcia pozwalają wchodzić i wychodzić z budynku. Niewidzialna stodoła to miejsce, które traci swą ludzką, architektoniczną obecność w przyrodzie, ale staje się nowym doświadczeniem i pozwala na interakcję z jej użytkownikami.

Niewidzialna stodoła została postawiona w środku zagajnika w pobliżu ścieżki. W jej otoczeniu znajduje się kilkadziesiąt drzew o podobnej wysokości, stojących w podobnych odległościach względem siebie. Ze względu na podobieństwo rozmiarów i lokalizacji drzew, przestrzeń lustrzana przypomina otoczenie, które ludzie widzieliby bez foliowego budynku. Iluzja wzrokowa, która zamazuje granice budynku, pozwala mu się ukryć i stać się niewidzialnym, rekonstruując w ten sposób otaczający krajobraz.

Konstrukcja ma kształt długiego, wąskiego równoległoboku, by zwiększać iluzję gęsto rosnących drzew. Cięta folia ma otwory różnej wielkości i głębokości, w których znalazły się okna i drzwi. Wycięte otwory w folii odblaskowej, wyłożone sklejką, podkreślają puste przestrzenie. Stwarza to wrażenie, jakby otwory na okna unosiły się w powietrzu. Dzięki nim można wyczuć subtelną różnicę pomiędzy rzeczywistym i odzwierciedlonym krajobrazem, a także zrozumieć głębię lasu i inne artystyczne instalacje znajdujące się na miejscu. Otwory mogą być odbierane jako ramy, przejścia lub ławki, a zadaniem odwiedzających jest wejść z nimi w interakcje fizyczne i wzrokowe. Zastosowana folia odblaskowa to poliestrowa folia aluminiowana o wysokim współczynniku odbicia (90%) w zakresie 200-400nm długości fal. Choć ludzkie oko nie jest w stanie tego zobaczyć, takie właściwości są dostrzegane przez ptaki, co zapobiega ich zderzeniom z całą niewidzialną dla ludzi budowlą.
Konstrukcja składa się z podwójnego zestawu 4 drewnianych elementów, wyłożonych od zewnątrz odblaskową powłoką Mylar. Elementy drewniane mocowane są do betonowej podstawy ukrytej pod ziemią. Sugerowana jest metoda konstrukcji hybrydowej. Prefabrykowane ściany, podłogi i ramy okienne ze sklejki mogą przenieść na miejsce dwie lub trzy osoby, gdzie można je złożyć w całość.
Niewidzialna stodoła, będąc połączeniem rzeźby z architekturą, zatraca swój architektoniczny kształt w przyrodzie, ale zachęca gości do interakcji dzięki nakładającym się technikom budowlanym i rzeźbiarskim. Stanowiąc konstrukcję statyczną, folia wykorzystuje swe właściwości oraz kontekst zastosowania, by stworzyć nową scenerię wywodzącą się z istniejącego tu krajobrazu. Kiedy w jej pobliżu pojawiają się poruszający się ludzie, powoli zobaczą oni nową przestrzeń w zagajniku, która odzwierciedla, odbija i animuje otaczający krajobraz.

Podziwiaj naszą galerię na Pinterest oraz poczytaj aktualności na Facebook

Architekci: stpmj
Foto: stpmj
Tekst: nowoczesna STODOŁA
Lokalizacja: Sagehen Creek Field Station, Tahoe National Forest, USA

Fotograf