Mazurskie bliźniaki autorstwa Górnik Architects

Górnik Architects

Partnerzy

O inspiracji

Projekt budynków w kontekście tradycji, folkloru i regionu w tym przypadku dotyczył Regionu Warmii i Mazur, miejscowości Niedźwiedzi Róg i budownictwa jednorodzinnego na obszarach wiejskich.

Pytanie jakie sobie zadali architekci z Górnik Architects na samym wstępie prac projektowych, to czym jest architektura regionalna i dlaczego należy ją szanować? Jak budować na Mazurach, na co zwracać uwagę w skali regionu, żeby zachować wyjątkowy charakter miejsca, ale zaznaczyć, że żyjemy w XXI w.

Od początku naszej przygody z architekturą towarzyszy nam zamysł, że możemy kształtować przestrzeń i realnie wpływać na odbiór otoczenia. Projektujemy by łamać stereotypy jednocześnie zachowując i szanując wypracowane przez pokolenia wartości i lokalny charakter. Wpisujemy realizacje w kontekst regionu jednocześnie wychodząc poza ramy przewidywalności, dodając projektowanym budynkom indywidualny styl, zostawiając przestrzeń na ewoluowanie formy bryły i aranżacji wnętrz. Wierzymy, że domy, tak jak i ich właściciele, muszą się zmieniać, bo transformacja oznacza życie.

Wyjątkowe walory regionu warmińsko-mazurskiego – dziewicza uroda, pagórkowate ukształtowanie terenu, tysiące jezior i bogaty skansen architektoniczny z niespotykanym potencjałem stanowiły niezwykłą inspirację. Wiejski krajobraz Mazur tworzą proste, tradycyjne formy zabudowy, ich lokalizacja na działce, użyte materiały oraz detal architektoniczny, który nadaje miejscu unikalny charakter kulturowy. Ten prosty w założeniu układ przestrzenny budynków, ich forma i charakter funkcjonował niezmieniony przez dziesiątki lat, został wypracowany przez pokolenia i w efekcie stał się wizytówką regionu. Przeprowadzając analizę miejsc i tradycji z nim związanych w drodze poszanowania wyżej wymienionych wartości przyjęliśmy te proste wiejskie chaty jako bazę koncepcji.

Zgodnie z powyższym Górnik Architects nie mogli rozpocząć pracy inaczej niż od etapu nauki, poznawania historii, szperania i wyszukiwania informacji o wyglądzie zabudowy lokalnej w poprzednim stuleciu. Nie oznacza to jednak, że projekt będzie wiernym odwzorowaniem budynków sprzed 100 czy 200 lat. To co dla Górnik Architects istotne, to wyciągnąć esencję detalu i formy a potem przenieść ją do projektu i wpisać w ramy otaczającego krajobrazu.

Samo projektowanie nie powinno być tylko kreśleniem ołówkiem po kartce – bądź na ekranie komputera. Tworzenie koncepcji nie może zamykać się w czterech ścianach pracowni i skupiać się na modzie oraz technologii. Poznawcza część procesu więc, to nie tylko czytanie opracowań. Ważne są również wizje lokalne, inspirujące spotkania i rozmowy z przedstawicielami stowarzyszeń, którzy niejednokrotnie bywają ambasadorami regionu.

W szacunku do regiony

Przeprowadzając analizę miejsc i tradycji z nim związanych w drodze poszanowania wyżej wymienionych wartości przyjęliśmy te proste wiejskie chaty jako bazę koncepcji. Drewniany budynek na planie wydłużonego prostokąta stał się punktem wyjściowym do kolejnych poszukiwań projektowych. W ramach dialogu z tradycją w projekcie wykorzystano charakterystyczne elementy architektury regionu, takie jak czerwona dachówka ceramiczna oraz stara deska. Materiały zostały pozyskane z budynków rozebranych na tym terenie. Budynki zostały zaprojektowane dla dwóch rodzin zaprzyjaźnionych, które postanowiły w środku lasu postawić wspólny dom z zachowaniem prywatności i komfortu. Powstały dwa bliźniacze budynki o tradycyjnej formie połączone ze sobą łącznikiem ale odrębnymi wejściami. Tym samym każda rodzina ma osobne wejście i odrębny charakter wnętrza. To co łączy obie rodziny to architektura, widok na las, otoczenie dzikiej natury i taki sam widok przez okno.

Staramy się by nasze projekty doskonale obrazowały, jaki duży wpływ na nie ma zrozumienie kontekstu miejsca i uszanowanie jego tożsamości. Skupiając się na tym, by powstające obiekty spełniały wszystkie założenia funkcjonalno-techniczne. Jednocześnie wpasowując się w otoczenie i tworząc z nim spójną całość. Aby nie traciły nic z oryginalności i innowacyjności. Zwracamy baczną uwagę na miejsce, w którym powstać ma nasz budynek i uwzględniamy w projekcie wszystkie wnioski płynące z tej obserwacji. Dbamy o język zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy – to wszystko zdecydowanie podnosi jakość nowej architektury.

Z miłości do detali

Jednym z czynników który przekonuje Górnik Architects do czerpania inspiracji z tradycji jest chęć zachowania detali, form, rozwiązań, które niejednokrotnie odchodzą w zapomnienie.  Architektura bywa manifestacją osobowości lub światopoglądu właściciela, który niekoniecznie odnosi się w niej do lokalnych wartości.

Wiele wartości z tego konkursu stosujemy z powodzeniem do dzisiaj i widzimy, że jest to dobra droga. Inwestorzy, którzy sie do nas zgłaszają podzielają naszą wiedzę w tym zakresie. Rozumieją jak ważne to jest w kontekście architektury i dziedzictwa wartości regionu. Połączenie tych wartości, szacunek dla środowiska stało się naszą filozofią projektową i sposobem na zrównoważoną architekturę.

Lokalizacja: Niedźwiedzi Róg, Mazury, Polska

Poznaj lepiej pracownię Górnik Architects:

Górnik Architects