Stanbridge Mill Library

Crawshaw Architects Ingrid Rasmussen
Kategorie: Domy ceglane Wnętrza
Partnerzy

O inspiracji

Londyńskie studio Crawshaw Architects przekształciło dawną oborę w bibliotekę i biuro, zorganizowane wokół drewnianej arkady. Nawiązuje ona do kolekcji książek klienta o klasycznej architekturze palladiańskiej.

Biblioteka Stanbridge Mill zajmuje jeden z kilku budynków gospodarczych gruzińskiego gospodarstwa wiejskiego. Wąską, ceglaną szopę pierwotnie zbudowano dla krów z farmy. Przez ponad czterdzieści lat zaniedbano ją. Służyła jako magazyn sprzętu ogrodniczego i maszyn rolniczych. Chcąc nadać budynkowi nowy cel, zachowując jednocześnie jego istniejący charakter, firma Crawshaw Architects dokonała jedynie niewielkich zmian konstrukcyjnych. Zastąpili dwie oryginalne więźby dachowe ramami portalowymi, które otwierają wnętrze. „Chociaż wzywano do zdecydowanej przebudowy wnętrza, uznaliśmy, że pierwotne przeznaczenie budynku musi być częścią historii” – wyjaśniło studio.

Centralnym punktem Biblioteki Stanbridge Mill jest centralna „nawa” wypełniona miejscami do siedzenia umieszczonymi pomiędzy dwoma wąskimi przejściami wyłożonymi półkami na książki. Plan ten nawiązuje do klasycznych form architektonicznych, które są tematem wielu książek klienta. Na podłogę, półki, magazyny i sklepienie centralne wykorzystano blady, lity dąb.

Biurka ustawiono tak, aby wykorzystać światło z okien. Są one również oświetlone w nocy dużymi lampami wiszącymi zawieszonymi na sklepieniu. Powierzchnia biurowa zajmuje północną część budynku, pod oryginalną więźbą dachową, która jest oddzielona od biblioteki łukowymi, szklanymi drzwiami i oknami. Drugą część planu zajmuje dodatkowo mała kuchnia, usytuowana naprzeciwko łazienki i małego holu.

Lokalizacja: Dorset, Anglia
Tekst: nowoczesna STODOŁA