Przyziemie naszej STODOŁY

W celu prawidłowego zabezpieczenia nowoczesnej STODOŁY przed oddziaływaniem wilgoci z gruntu, jak również przed oddziaływaniem wody opadowej i rozbryzgowej należy wykonać szereg czynności mających zabezpieczyć zarówno krawędź płyty fundamentowej, jak i spód okładziny elewacyjnej.

Wilgotność drewna w tej przestrzeni nie może przekraczać dopuszczalnych 18%.

Pierwszym zadaniem na tym etapie prac (na którym już niewiele czynności konstrukcyjnych będzie wykonywanych w obszarze elewacji budynku), na którym zmniejszyło się już ryzyko potencjalnego uszkodzenia przyziemia wykonać należy wykop wokół obiektu. W trakcie jego wykonywania, należy stopniowo rozszalowywać krawędź płyty fundamentowej, z zachowaniem szczególnej uwagi w trakcie odsuwania folii zabezpieczającej. Folia musi pozostać ciągła – jej zadaniem ostatecznym będzie osłonięcie płyt XPS po stronie zewnętrznej. Po rozszalowaniu płyty fundamentowej należy oczyścić krawędź płyty oraz powierzchnię xps.

Następnie, zarówno powierzchnię boku płyty jak i płaszczyznę drewna – do wysokości 22- 25 cm ponad poziomem płyty malujemy gruntem szybkoschnącym polimerowo-bitumicznym

Po właściwym zabezpieczeniu podłoża za pomocą gruntu należy przystąpić do prac polegających na wypełnieniu ubytków i nierówności za pomocą masy szpachlowej.
Następnie całośc powierzchni pokrywamy właściwą hydroizolacją polimerowo-bitumiczną od dolnej krawędzi xps pod płytą do krawędzi podwaliny. Po wyschnięciu hydroizolacji, za pomocą specjalnego kleju do xps przyklejamy płyty wchodząc nimi częściowo na konstrukcję budynku.

Kolejnym krokiem jest przyklejenie pasa epdm, którego zadaniem będzie zabezpieczenie przed ewentualnym wciekaniem wody pod powierzchnię ilolacji termicznej.
Ostatecznie dokręcamy pozostałe płyty STEICO i sprawę ilolacji przyziemia mamy już prawie zamknietą.

Na koniec pozostaje nam okrycie od zewnątrz folią wywiniętą spod płyty fundamentowej oraz zabezpieczenie folią kubełkową. Tak zabezpieczone powierzchnie przysypujemy drobnym, suchym żwirem.

Czytaj więcej

Zobacz podobne