Teraz pora na ściany wewnętrzne

Kiedy jesteśmy pewni, że naroża nowoczesnej STODOŁY, usytuowane są względem siebie pod właściwymi kątami, przekątne obiektu zgadzają się, ściany stoją w pionie, a wymiar przeciwległych ścian jest równy, możemy przystąpić do dalszych prac montażowych.

Prace te polegają na „doszyciu” do ścian zewnętrznych, po wewnętrznej ich stronie membrany poroizolacyjnej – STEICO multi membra, ponownie w miejscach przyłączenia ścian wewnętrznych do ścian zewnętrznych. Nadmiar membrany paroizolacyjnej przerzucamy przez oczep ściany zewnętrznej (około 50cm). Podobną operację wykonujemy wzdłuż całego oczepu ścian zewnętrznych. Membranę doszywamy z użyciem zszywacza młotkowego, bądź tapicerskiego do belki oczepowej.

Następnie dokonujemy montażu podwaliny wewnętrznej.

Po przerzuceniu fartuchów membrany paroizolacyjnej, sklejeniu arkuszy z użyciem taśmy systemowej, przystępujemy do montażu ścian wewnętrznych.
Czynności związane z ich montażem są zbieżne z czynnościami związanymi z montażem ścian zewnętrznych. Po dokonaniu montażu ścian wewnętrznych ponownie dokonujemy pomiaru pomiędzy elementami konstrukcyjnymi.
Zarówno wymiary liniowe, jak i przekątne pomieszczeń (zarówno w dolnej jaki i górnej części ścian muszą być one zbieżne).

Czytaj więcej

Zobacz podobne