Roboty ziemne

O realizacji

Wykonanie powyższych badań jest kluczowe z punktu widzenia zakresu prac projektowych posadowienia nowoczesnej STODOŁY a także aspektu ekonomicznego przystąpienia do inwestycji.

Ze względu na wysadzinowy aczkolwiek nośny charakter gruntu uprawiony geotechnik w swojej ocenie zasugerował posadowienie nowoczesnej STODOŁY na płycie fundamentowej przy zachowaniu wymiany gruntu do poziomu strefy przemarzania, która dla naszej działki wynosi 1m p.p.t.

Gruntem wysadzinowym nazywany jest grunt, który zawiera ponad 10% cząsteczek o średnicy mniejszej niż 0,02mm. Tak duża ilość mikrocząsteczek powoduje, że podłoże jest podatne na wypychanie w górę podczas zamarzania wody gruntowej. Nietrudno zauważyć, że może to znacznie zwiększyć koszy stawiania budynku. Do podłoży wysadzinowych zaliczają się:

  • torfy,
  • gliny,
  • grunty organiczne,
  • iły,
  • piaski pylaste.

Grunt wysadzinowy powoduje wiele problemów już podczas wstępnych etapów budowy. Jeśli prace zostaną przeprowadzone nieprawidłowo, to może dojść do wysadzania fundamentów, co wiąże się z jego uszkodzeniem lub całkowitym zniszczeniem.

Roboty ziemne rozpoczęliśmy od wytyczenia narożników budynku poprzez nabicie palików. Zrezygnowaliśmy na tym etapie z wytyczenia ławic gdyż zazwyczaj zostają one zniszczone przez operatorów koparek. Niezbędne było nabicie jednego repera określającego wysokość n.p.m., który posłużył jako odniesienie rzędnych wykopu.

Kolejnym etapem było ściągnięcie i segregacja poszczególnych warstw gruntu aż do osiągnięcia zadanego poziomu wykopu wyznaczonego przez architekta i konstruktora projektu. Na tym etapie okazała się również niezbędna wizyta uprawionego geotechnika, który dokonał weryfikacji i oceny gruntu na całej powierzchni wykopu. Dopiero po jego decyzji i dokonaniu przez kierownika budowy stosownego wpisu przystąpiliśmy do następnego etapu.