Usztywnienie konstrukcji

O realizacji

Warunki budowlane nie zawsze pozwalają na zachowanie takiej precyzji, w związku z czym dopuszczalne są minimalne odstępstwa od powyższej zasady, co nie znaczy, że jej stosowanie jest nieistotne. Głębokość zakotwienia gwoździa w płycie konstrukcyjnej ma również istotne znaczenie. Gwóźdź winien oprzeć się łbem o podłoże, przez które jest mocowany. Głębokość dobicia regulujemy za pomocą pokrętła umieszczonego na gwoździarce pneumatycznej, zmniejszając lub zwiększając ilość powietrza podawanego z kompresora bezpośrednio na tłok gwoździarki. Ważnym jest zatem, aby przed rozpoczęciem działań przeprowadzić stosowne próby na odpadzie lub krótkim odcinku płyty i drewna konstrukcyjnego.

Płytę mocujemy 6cm ponad powierzchnią podłoża- płyty fundamentowej, starając się w pierwszej kolejności zamocować wszystkie płyty pełne, w dalszej kolejności płyty docinane. Pomiędzy płytami należy zachować szczelinę dylatacyjną pozwalającą na pracę płyty- szerokość tej szczeliny wynosi 3mm. Dopuszcza się pionowe rozcinanie płyt w obszarze otworów okiennych i drzwiowych- cięcie płyty w linii otworu okiennego. To rozwiązanie pozwala na znaczne ograniczenie odpadu budowlanego. Nie zmienia to faktu, że ogacenie otworów w pionowych przegrodach, czyli takie umiejscowienie płyty, aby częściowo zachodziła na otwór okienny czy drzwiowy i odcięcie jej. Kształt odwróconego L, albo C, zamocowany jako element okalający otwór teoretycznie zwiększy nośność i sztywność elementu nadprożowego, spowoduje jednak przeniesienie sił zginających i ścinających z nadproża- pośrednio na okładzinę wewnętrzną, co może powodować jej pękania.

W trakcie układania płyt konstrukcyjnych szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby płyta całą powierzchnią przylegała do konstrukcji nośnej. Niedopuszczalnym są wybrzuszenia płyty, jej niedociągnięcie przez łącznik lub takie nawarstwienie elementów paroizolacyjnych, które spowoduje odkształcenie płyty, jej wygięcie, odejście od pionu.

Elementy tymczasowego usztywnienia konstrukcji- te zamocowane po zewnętrznej stronie przegród odkręcamy dopiero po całkowitym usztywnieniu konstrukcji obiektu. Niedopuszczalnym jest demontaż rozpór oraz zastrzałów przed całkowitym opłytowaniem konstrukcji nośnej. Usunięcie zastrzałów z przegród nieusztywnionych przynajmniej w narożnikach za pomocą pełnego płytowania może doprowadzić do zwichrowania całego obiektu.