Ostateczny montaż płyt termoizolacyjnych

O realizacji

KOLEJNOŚĆ PRAC

W przypadku montażu płyt termoizolacyjnych, pod którymi należy umieścić w dolnej części obiektu:

  •  membranę hydroizolacyjną,
  • obróbkę blacharską,
  • hydroizolację zespalającą podłoże strefy wejściowej z hydroizolacją zewnętrzną obiektu.

Prace montażowe zawsze rozpoczynamy od drugiej płyty termoizolacyjnej. Ta kolejność jest niezwykle istotna z uwagi na to, że podobnie jak w przypadku warstw dachowych, tak i w przypadku izolacji termicznej, wiatrowej i hydroizolacji ścian zewnętrznych warstwy izolacyjne musza zachodzić na siebie w układzie dachówkowym.

Specyficzny kształt płyty STEICO UNIVERSAL z ukształtowanym wpustem i piórem sprawia, że płyty izolacyjne można łączyć ze sobą w powietrzu. Należy pamiętać jednak o kilku zasadach:

„Układanie pierwszego rzędu płyt rozpoczyna się od dołu z lewej strony. Pióro płyty skierowane do góry, a nadruk na płycie w zależności od rodzaju płyty do wewnątrz lub na zewnątrz. Kolejny rząd rozpoczyna się̨od odciętego fragmentu ostatniej płyty poprzedniego rzędu. Przesuniecie wzajemne styków w kolejnych rzędach płyt musi wynosić́w przypadku STEICO Universal 22 mm co najmniej 600 mm. W przypadku pozostałych grubości płyt min. odległość́ między stykami wynosi 250 mm.

Mocowanie montażowe realizuje się̨za pomocą̨odpowiednich gwoździ lub zszywek, trwałe zabezpieczenie połączenia następuje poprzez mocowanie kontrłat. Taśma uszczelniająca pod kontrałatami nie jest wymagana.”

WYKOŃCZENIE OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH, NAROŻNIKÓW

W każdym otworze okiennym płyty mocujemy w taki sposób, aby krawędź cięta płyty wsunięta była w światło otworu na głębokość 20mm. Takie ukształtowanie węgarka pozwoli na osłonięcie miejsca obsadzenia okna w otworze okiennym, jak również ostateczne zespolenie ramy okiennej z krawędzią płyty termoizolacyjnej.

Pamiętać należy o prawidłowym zakończeniu prac montażowych w szczycie obiektu. Płytę termoizolacyjną kończymy 4cm powyżej krokwi- w miejscu, w którym przebiega górna płaszczyzna kontrłaty. Płaszczyzna płyt termoizolacyjnych biegnąca równolegle do kalenicy musi zostać odcięta zgodnie z kątem nachylenia dachu.

Tak przeprowadzone prace izolacyjne kończymy poprzez skontrolowanie płaszczyzny izolacji termicznej, jej ciągłości i analizy ewentualnych uszkodzeń. Płyty termoizolacyjne, połączone, dosunięte do siebie w narożach obiektu zabezpieczyć możemy za pomocą szerokiej taśmy systemowej, pamiętając o uprzednim przemalowaniu powierzchni płyt substancją gruntującą- STEICO MULTI PRIMER. Po częściowym przeschnięciu gruntu doklejamy do niego taśmę, prowadząc ją w sposób uniemożliwiający powstanie fałd i zagnieceń na płaszczyźnie klejonej.

Płyty LDF mocowane tymczasowo za pomocą wkrętów 6×120 do konstrukcji obiektu wymagają dokręcenia zgodnego z wytycznymi producenta. Sposób montażu dobierany jest do lokalizacji obiektu na terenie kraju, ale również do ciężaru elewacji.

Każdorazowo- ze względu na gęstość płyty termoizolacyjnej mocujemy ją ostatecznie poprzez łatę drewnianą. Minimalna grubość łaty dobierana jest na podstawie wytycznych katalogowych. My zastosowaliśmy łatę o wymiarach większych niż wymagane (z uwagi na wprowadzenia na plac budowy minimalnej ilości przekrojów elementów drewnianych- usystematyzowane rozmiary materiałów konstrukcyjnych).

Nie bez znaczenia jest przyjęta grubość łatowania- minimum 30mm. Ta grubość została wyznaczona jako minimalna dla elewacji wentylowanej nie tylko ze względów konstrukcyjnych. Szczelina wentylacyjna, oraz zachowanie przelotu powietrza za płaszczyzną elewacji właściwej pozwala na cykliczne osuszanie przegrody otwartej dyfuzyjnie. Pozwala również na znaczne ograniczenie procesu przegrzewania ściany zewnętrznej.