Skyward House

HIROSHI UEDA
Partnerzy

O inspiracji

Budynek znajduje się na delikatnie pochylonym zboczu, na którym nie ma żadnego innego obiektu mieszkalnego.Potrzebowałem trochę czasu, by zwizualizować sobie dom stojący pośrodku takiej łąki.
Budynek musiał zapewniać klientowi poczucie bezpieczeństwa, ponieważ z założenia ma to być jego ostateczny dom. Musiał też w sposób płynny wpisywać się w otaczającą go przyrodę. Stojąc w tym miejscu, zamarzył mi się dom, który będzie jednocześnie mocny i kruchy… (From the architect)

Sąsiadująca z działką ulica w zasadzie nie jest uczęszczana przez pieszych, ale kilka razy dziennie przejeżdżają tędy autokary, a także pojawia się stosunkowo dużo samochodów. Aby bezpiecznie otworzyć dom na otoczenie, należało podnieść część mieszkalną, aby uniknąć podglądania jej z ulicy. Dom może być otwarty na wszystkie cztery strony, pod warunkiem, że mieszkańcy nie będą widoczni dla podróżujących drogą. Ważny był też fakt, że miejsce to miało być ostatecznym domem dla klienta, którym była kobieta. Należało więc zadbać najpierw o komfort jej życia codziennego, a następnie zaplanować miejsca szczególne. Wymagało to dobrego zrównoważenia otwarcia i zamknięcia domu na otoczenie. Inaczej mówiąc, siła odśrodkowa działająca na zewnątrz (otoczenie) oraz siła dośrodkowa działająca do wewnątrz (bezpieczne schronienie) musiały oddziaływać na siebie z jednakową mocą.

Od początku proponowałem kompaktowy budynek na planie kwadratu, aby sprostać założeniom finansowym oraz znaleźć miejsce na wszystko, co zostało uznane za konieczne. Choć każde z pomieszczeń jest bardzo małe, każde tworzy swoją przestrzeń z wyróżniającymi je cechami, dopasowanymi do kierunku, w którym się otwiera. To zapewniało klientce różne opcje wykorzystania określonych części. Przykładowo, tzw. pokój zewnętrzny, czyli „soto-no-ma”, w którym można spokojnie usiąść, ma płaski niski sufit, poszerzając poziomo przestrzeń na otaczającą dom przyrodę. Z drugiej strony, pokój wewnętrzny, czyli „Naka-no-ma”, ma sufit naśladujący dachowy kształt piramidy i wypełniony jest światłem naturalnym, spływającym z góry. Rozproszone światło tworzy niuanse i cienie na suficie i wyciąga przestrzeń wewnętrzną w kierunku nieba.

Podziwiaj naszą galerię na Pinterest oraz poczytaj aktualności na Facebook

Architekt: acaa
Foto: Hiroshi Ueda
Tekst: nowoczesna STODOŁA