Terrain SDP – w kwestii rozwiązań prośrodowiskowych

Kategorie: Z Polski
Partnerzy

O inspiracji

To czy wierzymy w ocieplenie klimatu i w nadchodzącą katastrofę klimatyczną nie ma już wpływu na fakt, że gospodarczy nurt prośrodowiskowy zaznaczył swoja obecność w gospodarce i rozwija się w tempie, który zaskakuje nawet największych sceptyków. Ogromne zainteresowanie budownictwem energooszczędnym, odnawialnymi źródłami energii i technologiami wpływającymi dodatnio na stan środowiska – wzrasta. Jednak gospodarka konwencjonalna oparta o paliwa kopalne w dalszym ciągu wiedzie prym. Pojawił się więc problem. Jak przejść na nowy nurt nie tracąc na tempie rozwoju gospodarczego, jak nie zniszczyć przy tym bieżącej wartości światowego PKB i milionów miejsc pracy?

  1. Zrównoważony sposób gospodarowania.

W całkowitym przejściu na gospodarkę „zieloną” pomóc ma nowy sposób gospodarowania nazwany zrównoważonym.

Gospodarka zrównoważona, a więc i budownictwo zrównoważone, mogą być uznane za zrównoważone o ile spełniają trzy zasadnicze warunki:

  1. A. WARUNEK EKONOMICZNY – dany proces lub technologia musi się opłacać (ale w znaczeniu: wszystkim uczestnikom procesu, także odbiorcy końcowemu),
  2. B. WARUNEK SOCJOLOGICZNY – dane działanie lub technologia powinny być dostępne i mieć możliwość upowszechniania się (nie tak na przykład, jak samochód elektryczny, który ma barierę cenową),
  3. WARUNEK ŚRODOWISKOWY – dane działanie lub technologia nie może pogarszać środowiska i musi uwzględniać interesy następnych pokoleń.

Rozumiejąc konieczność przejścia na gospodarkę zrównoważoną większość firm dostosowuje swoje działania do tych trzech warunków. Poszukiwane są materiały, technologie i rozwiązania mogące pomóc w sprawnym i bezkolizyjnym przejściu do nowego nurtu.
Jednym ze sposobów realizacji tych zadań jest poszukiwanie technologii o najmniejszym wpływie na środowisko wśród tych, które już istnieją. Zaadoptowano na te cele określenie BAT (ang. Best available technology) „najlepsza dostępna technologia”, które było do tej pory stosowane tylko zgodnie z dyrektywą IPPC, jako standard służący określaniu dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń dla większych zakładów przemysłowych w UE.

  1. Zrównoważony system do instalacji – TERRAIN SDP

Aby móc wyodrębnić najlepszą dostępna technologię w branży instalacji sanitarnych naukowcy wydziału tworzyw sztucznych Politechniki Berlińskiej użyli metody porównawczej nazwanej VENOB. Rożne materiały przeznaczone do tego samego celu i w tych samych warunkach. W tym celu adaptowano 16 piętrowy budynek z instalacją centralnego ogrzewania pracującą pod ciśnieniem 4 bar. Rozważano sześć rożnych instalacji, każda wykonana z innego materiału: miedzi, stali nierdzewnej, PEX, PP-R, PB, PVC-C.
Naukowcy dokonali analizy opartej na faktach naukowych porównując całkowite zużycie energii oraz całkowitą możliwą emisję do powietrza, wody i gleby. Brano pod uwagę cały proces wytwarzania począwszy od produkcji surowca po końcowy etap, czyli wykonywanie systemu instalacyjnego, jego eksploatację i utylizację.

Na początku przeanalizowano ilość energii potrzebnej do wytworzenia 1 000 kg rur i kształtek z sześciu wspomnianych materiałów. Rezultaty przedstawiono na poniższym wykresie. Należy przy tym przypomnieć, że ze względu na swoje dobre właściwości mechaniczne PB 1 potrzebuje mniejszych średnic instalacyjnych niż inne materiały. Posługując się wcześniejszymi danymi, otrzymano wyniki ekwiwalentnej energii potrzebnej do wytworzenia kompletnego systemu w zależności od materiału.Rezultaty prezentują poniższe wykresy.

Informacje przedstawione na wykresie pierwszym wykorzystywano do uzyskiwania równoważnej energii systemu kompletnych rurociągów dla rożnych materiałów instalacyjnych. Te dane tworzą wykres o całkowitym zużyciu energii, który prezentujemy na kolejnym wykresie.

Badanie przeprowadzone przez Politechnikę Berlińską porównuje również możliwości emisji do atmosfery, wody i ziemi dla każdego z tych sześciu materiałów.

  1. W sukurs bieżącym potrzebom rynkowym.

Nasz polski problem z brakiem pracowników wykwalifikowanych, dotyczy całego sektora budowlanego, jednakże w sektorze instalacji budowlanych dramat jest największy. Rynek instalacyjny zmienia się – wręcz fluktuuje. Wszystkie programy typu „czyste powietrze” mają istotny wpływ na zmiany, na rynku instalatorskim. Ponieważ pracy jest dużo przy wymianie kotłów, nie ma sensu czekać na wypłatę po kilka miesięcy. Rozpadają sie więc duże firmy instalacyjne i tworzą się nowe – jednak najwięcej przybywa firm jedno i dwuosobowych. Potencjał wymiany „kopciuchów” w domach jednorodzinnych stanowi nie lada kąsek dla małej firmy. Dodatkowo rynek pomp ciepła rozwija się z niespotykaną dynamiką i absorbuje kolejne rzesze fachowców.

Rynek światowy i europejski ulegał zmianom znacznie wcześniej, w związku z brakiem wykwalifikowanych pracowników budowlanych. Rosło znaczenie szybkich, innowacyjnych, ale trwałych technologii. Terrain SDP jest szybkim, sprawdzonym i gwarantowanym systemem montażu instalacji wodnych i grzewczych. W tym roku system obchodzi 40 -lecie obecności na rynku światowym.

Pakiet InstalSystem 5 jest nową generację oprogramowania dla projektantów instalacji grzewczych, chłodzących i wodociągowych. Ponad 20 letnie doświadczenie InstalSoft we współpracy z projektantami oraz producentami systemów i urządzeń sanitarnych, pozwoliło na znaczne usprawnienie koncepcji projektowania i przeniesienia jej na konkretnej moduły, funkcje i narzędzia. Nowa, rewolucyjna generacja programu, wyznacza nową jakość na rynku oprogramowania inżynierskiego.
Do pobrania TUTAJ.

Najnowsza, profesjonalna wersja Instal System 5, dostępna dla nielimitowanej liczby użytkowników, na każdym stanowisku będzie działać 30 dni gratis.

Zapoznaj się z ofertą Nueva Terrain.