Renowacja późnorenesansowego zamku Uhrovec

Partnerzy

O inspiracji

Zakończona latem zeszłego roku kompleksowa renowacja późnorenesansowego budynku gospodarczego Zamku Uhrovec jest znaczącym kamieniem milowym w dążeniu do ratowania ruin w południowej części Gór Strażowskich. Projekt stworzył niezbędne zaplecze nie tylko dla osób zaangażowanych w jego dalszą, systematyczną odnowę, ale także przestrzeń wystawienniczą, salę wykładową i noclegi dla gości. Wszystkie piętra są połączone dębowymi schodami, które służą również jako punkt widokowy dla publiczności.Zamek Uhrovec znajduje się wysoko w Górach Strażowskich, z dala od wszelkich szlaków handlowych. Obecnie uważana jest za najcenniejszą ruinę zamku na Słowacji. Kompleksowa renowacja późnorenesansowego budynku folwarcznego na dolnym dziedzińcu zamku jest kamieniem milowym w jego dalszej renowacji i jednocześnie wyznacza nowe kryteria renowacji zabytków w regionie.

Historia ruin

Budynek gospodarczy, podobnie jak cały zamek, spłonął prawdopodobnie w 1848 roku. Od tego czasu zespół budynków na szczycie wzgórza stopniowo popadał w ruinę. Zorganizowane dobrowolne działania na rzecz ratowania zamku rozpoczęły się w 1999 roku. Dzięki temu, że zamek był opuszczony „tylko” przez około 150 lat, jest jednym z najlepiej zachowanych ruin na Słowacji.

Przywrócenie

Renowacja późnorenesansowego trzykondygnacyjnego budynku na dolnym dziedzińcu zamku jest pod wieloma względami pionierska. Jest to pierwsza od końca lat siedemdziesiątych XX wieku renowacja dopuszczonego dachu w otoczeniu ruin zamku. Ten krok był możliwy głównie dzięki wspomnianej wcześniej liczbie zachowanych elementów budynku, które można było odczytać, uzupełnić i odrestaurować. Nacisk położono głównie na oryginalne technologie, materiały, ich połączenie oraz trwałość w eksponowanym środowisku. Wszystkie interwencje zaprojektowano tak, aby zminimalizować wpływ na pierwotną bryłę zabytku.

Konstrukcje i materiały

Odrestaurowano nośne mury obwodowe i uzupełniono brakujące fragmenty muru ceglanego. Odsłonięte końce murowanych części szczytu północnego i komina uzupełniono warstwą ochronną z blachy ołowianej. Wszystkie poziome konstrukcje nośne wykonano ręcznie ciągnionych belek.

Więźba i kształt dachu gontowego oparto na odcisku na murze północnej ściany szczytowej. Od strony południowej dach zakończono prostym szczytem płytowym, ponieważ można przypuszczać, że w przeszłości konstrukcje dachowe przechodziły również nad sąsiednią basztą armatnią. Podłogę na poddaszu wykonano z posadzek ceramicznych, które mają za zadanie chronić dolne kondygnacje przed ewentualnym pożarem.

Przyszłość

Kompleksowy remont jest zwieńczeniem wieloletnich wysiłków, których zadaniem było odwrócenie zrujnowanego stanu budynku i wsparcie działalności Stowarzyszenia Obywatelskiego Zamku Uhrovec. Trzykondygnacyjny budynek gospodarczy obecnie zapewnia niezbędne zaplecze dla osób zaangażowanych w jego dalszą, systematyczną renowację. W przyszłości planuje się tutaj lapidarium, świetlicę i pokoje gościnne.

Lokalizacja: Słowacja
Tekst: nowoczesna STODOŁA