od dziś budujemy nowoczesne STODOŁY

O realizacji

To nowa umiejętność definiowania potrzeb użytkowników, to również nowy sposób definiowania procesów produkcyjnych. To świadomość tego, co jesteśmy w stanie zrobić dla otoczenia, wobec którego zaciągamy dług, za każdym razem, kiedy rozpoczynamy produkcję, budowę, kiedy zaczynamy je wykorzystywać do własnych potrzeb.

Naszą misją nie jest tylko budowa- celem nadrzędnym jest podnoszenie świadomości użytkowników za pomocą określonych środków- za pomocą produktu, jakim jest nowoczesna STODOŁA.

Akcja determinuje reakcję. III Zasada Dynamiki Newtona jest stała i ponadczasowa. Jej znaczenie jest jednak znacznie szersze. Nie definiuje ona tylko dynamiki w kontekście fizycznym- odnosi się bezpośrednio do ochrony środowiska, ekonomii, zasad produkcji zasad, którymi kierujemy się w życiu. Umiejętne zdefiniowanie punktu, w którym rozpoczyna się akcja, pozwala niezwykle dokładnie określić skalę reakcji. Dzięki szczegółowo zaprojektowanej bryle obiektu, optymalnie wykorzystanej materii, której używamy w celu wzniesienia nowoczesnej STODOŁY, już na początku drogi precyzyjnie określamy, jak mocno wpłyniemy na otoczenie, w którym zamieszkasz. Nie tylko w sposób materialny, ale i ten niematerialny. Dokonując szeregu trójwymiarowych analiz przestrzeni określimy jak duży dług w stosunku do środowiska zaciągniemy. Wspólnie postaramy się go ograniczyć. Razem zadbamy o to, co materialne i niematerialne.

Nowoczesna STODOŁA to proces, nie przypadek

Dziś wiemy, że produkt nie może powstać bez technologii, a technologia nie może definiować każdego produktu. Każdy, kto twierdzi inaczej jest w błędzie. Utartym sloganem jest stwierdzenie, że żyjemy w czasach, w których wybudować można wszystko- barierą jest tylko koszt. Czym jest jednak koszt rozumiany w szerszym aspekcie? To nie tylko kwota środków zgromadzonych na koncie w banku, to również ślad, jaki pozostawiamy po sobie w otoczeniu. To dług, jaki w stosunku do otoczenia zaciągamy.

nowoczesna STODOŁA to proces bardzo złożony, to idea scalająca materię z tym co niematerialne. To powód, dla którego projektu nigdy nie wolno rozpatrywać w oderwaniu od procesu jego realizacji. Nie kontrolując procesu realizacyjnego idee pozostają jedynie słowami spisanymi na papierze. Rzeczywistość weryfikuje je zawsze brutalnie. Zawsze na ich niekorzyść. To powód, dla którego realizujemy tylko obiekty, które sami zaprojektowaliśmy w myśli opisanych zasad. To powód, dla którego nie podejmiemy się realizacji obiektu, którego sami nie zaprojektowaliśmy.

Każda nowoczesna STODOŁA, każdy projekt, który schodzi z desek kreślarskich architektów i konstruktorów to forma zamknięta. Forma zdefiniowana ostatecznie poprzez zasady, którymi się kierujemy. Proces projektowy rozpoczynamy od określenia materiałów budowlanych, którymi posłużymy się w procesie jej realizacji. Na ich podstawie powstaje szereg siatek konstrukcyjnych definiujących wzorzec optymalnego rozkładu konstrukcyjnego. Siatek, które determinują wielkość budynku, położenie otworów okiennych, ścian działowych i konstrukcyjnych. Każdy zaprojektowany element ma znaczenie, pełni z góry określona funkcję. Projektujemy tak, aby zapewnić odpowiedź na Wasze potrzeby, projektujemy tylko taką powierzchnię jakiej potrzebujecie. Projektujemy z takiej ilości materiału, jaka jest konieczna do wzniesienia optymalnej bryły, nic nie jest tu przypadkowe, Odpad nie jest przywilejem, jest koniecznością.

Materiał- to on, poza formą architektoniczną, optymalnym układem konstrukcyjnym, a także rozsądnym funkcjonalizmem definiuje Ją – nowoczesną STODOŁĘ. Materiał prosty w pozyskaniu, łatwy w użyciu, niezwykle przyjazny jego użytkownikom, zdrowy, bezpieczny, łatwy w wytworzeniu. Drewno, bo o nim mowa jest głównym budulcem nowoczesnej STODOŁY. To jego ponadprzeciętne właściwości, zdolność do kumulowania dwutlenku węgla w procesie wzrostu, wysoka wytrzymałość na bezpośrednie działanie ognia, zdolność do kumulowania i oddawania wilgoci, niezwykła łatwość obróbki, ale i jego dostępność sprawiają, że nie ma nowoczesnej STODOŁY bez tego najstarszego i najbardziej współczesnego materiału jakim jest drewno. Drewno to nie tylko główna konstrukcja nośna, to również materiał usztywniający w formie wysokoprzetworzonych, drewnopochodnych płyt konstrukcyjnych, to izolacja termiczna ścian w postaci przemiału drzewnego, to izolacja termiczna w postaci płyt LDF pokrywających budynek od zewnątrz, to w końcu deska elewacyjna. Tak nowoczesna STODOŁA jest na wskroś drewniana- w całej strukturze, w całym przekroju. Nie jest sztuczna, plastikowa, styropianowa czy szklana. Jest tym, o czym bez przymrużenia oka można powiedzieć dom drewniany.

Niezwykłe właściwości drewna, ukryte w nowoczesnej, wielowarstwowej strukturze przegrody determinują jej cechy, których trudno szukać wśród innych technologii. Wysoka gęstość zastosowanych materiałów termoizolacyjnych sprawia, że zaczyna ona wykazywać właściwości akumulacyjne- przegroda zyskuje zdolność do magazynowania w sobie energii w postaci ciepła. Tak- te same właściwości wykazuje większość przegród w obiektach murowanych, ale trudno wśród nich szukać takich, których przegrody prawie w 100% zbudowane są z izolacji termicznej!
Zdolność magazynowania ciepła, to cecha, która nie jest przydatna tylko zimą! Również latem, kiedy temperatury nie rzadko osiągają zawrotne 30st. C właściwa izolacja termiczna pozwala na wyhamowanie procesu przegrzewania obiektów. Parametr przesunięcia fazowego, czyli moment, w którym temperatura ogrzanego powietrza zewnętrznego zrówna się z temperaturą powietrza wewnątrz obiektu to aż 15 godzin!

Drewno posiada jeszcze kilka ważnych cech, które potrafią przekonać nas do jego stosowania. Jest ono w stanie akumulować wilgoć transportowaną razem z ciepłym powietrzem. Specyficzna struktura warstwowych przegród pozwala magazynować jej nadmiar po ich wewnętrznej stronie oraz oddawać ją do wnętrza sukcesywnie, w trakcie użytkowania obiektu. Ta sama struktura przegrody pozwala w całości przeniknąć wilgoci przez swoje struktury w kierunku zewnętrznym. Przegroda każdej nowoczesnej STODOŁY jest strukturą otwartą dyfuzyjnie. Zachowuje się podobnie do naszej skóry- pozwala na wyprowadzanie nadmiaru ciepłego i wilgotnego powietrza, chroniąc jednocześnie wnętrze przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych.
Ciężar właściwy zastosowanych materiałów sprawia, że przegroda zyskuje znakomite właściwości izolacyjne- nie tylko termiczne, ale i akustyczne. Stosowane przez nas rozwiązania bez większych modyfikacji mogłyby być stosowane w obiektach użyteczności publicznej, takich jak żłobki, przedszkola czy hotele, w których odporność akustyczna to priorytet.

Nie tylko ze względu na akustykę stosowanie tego typu przegród w obiektach publicznych jest nie tylko dopuszczalne, ale i wskazane. Certyfikacja i klasyfikacja przegród drewnianych w zakresie odporności pożarowej daje nam możliwość porównywania ich w zakresie zabezpieczenia pożarowego ze ścianami murowanymi!

Silne wiatry, trzęsienia ziemi, bezpośrednie działanie ognia, to argumenty, którym struktura nowoczesnej STODOŁY bez trudu stawia czoło. Analizy i badania laboratoryjne niejednokrotnie wykazały, że zastosowane materiały konstrukcyjne, złącza i łączniki stalowe stosowane w naszych systemach umożliwiają wznoszenie obiektów wielokondygnacyjnych, odpornych na wstrząsy o magnitudzie powyżej 7 stopni w skali Richtera, i wiatry wiejące z prędkością zbliżoną do 300km/h! Ubezpieczenie nowoczesnej STODOŁY to nie problem. Współpracujemy z towarzystwami ubezpieczeniowymi w kraju, którzy nie tylko wierzą w nasze zapewnienia, ale również wiedzą, że są one skuteczne!

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym nowoczesna STODOŁA do dom nie tylko piękny i bezpieczny. To przede wszystkim dom ekologiczny i ekonomiczny. Jego wpływ na otoczenie minimalizujemy do granic możliwości. Kierujemy się prostą zasadą- buduj tylko z pełnowartościowych materiałów, kontroluj proces produkcyjny, minimalizuj wpływ na środowisko naturalne, zmniejszaj dług jaki zaciągasz w środowisku.

Dla każdej z realizowanych przez nas nowoczesnych STODÓŁ szacunkowo określa się ilość drzew niezbędną do jej wzniesienia- nie ilość surowca zużytego w procesie produkcyjnym, ale realną ilość drzew, które zostały pozyskane do jej realizacji. W ramach świadczonej przez nas usługi otrzymasz certyfikat poświadczający rekompensatę środowiskową uzyskaną w postaci nasadzeń, które zostaną zrealizowane na działkach należących do spółki, lub na działkach wskazanych przez nadleśnictwo, z którym współpracujemy. To na terenie Polski w niedługim czasie powstanie nowy las, który w okresie życia Twojej nowoczesnej STODOŁY rozwinie się i pozwoli zminimalizować dług w środowisku, który powstał w wyniku jej budowy.

Oto nasza definicja ekologii, ochrony środowiska. To nasza definicja zrównoważonego rozwoju

I pamiętaj …buduj tak duży DOM, jakiego rzeczywiście potrzebujesz. Zużywaj tylko tyle budulca, ile musisz zużyć. Nie mniej, nie więcej. Szanuj. Optymalizuj.