Ważna część spinająca naszą nowoczesną STODOŁĘ

Strop nośny składa się z belek nośnych oraz podciągów. Te w przypadku projektu Wrzoski ukryte są w grubości stropu.

Belki konstrukcyjne w większości przypadków opieramy na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych. Wyjątek stanowią belki biegnące przez cześć salonu obiektu, gdzie zastosowaliśmy rozwiązanie polegające na zawieszeniu belek tzw. wieszakach belek stropowych stalowych, przysłowiowo zwanych „butami”. Lokalizację wieszaków wyznaczamy dopiero po skręceniu wszystkich podciągów ukrytych w stropie. To do nich, w odległości wskazanej w dokumentacji technicznej dobijamy z użyciem gwoździ pierścieniowych. Wieszak belki, otworowany jest na każdym swoim ramieniu – otwory w wieszaku wypełniamy gwoździami zgodnie z wytycznymi dokumentacji konstrukcyjnej. Pamiętajmy – do prawidłowego zamocowania belek stropowych stosujmy tylko systemowe gwoździe dostarczone przez producenta złącza.

My podzieliliśmy prace na 5 części.

  1. Przygotowaliśmy zestaw belek zgodnych z listą cięcia. Belki o długości 6m skróciliśmy do długości zadanej w projekcie. Odpady po cięciu zostaną wykorzystane jako materiał służący do zabezpieczenia stropu przeciw klawiszowaniu oraz skręcaniu belek nadmiernie obciążonych. Montaż rozpoczęliśmy od lewej strony obiektu – od strony pomieszczeń sypialnych i korytarza. W tej przestrzeni belki układane są naprzeciw siebie, tak aby zetknęły się ze sobą bocznymi krawędziami. Przylegające płaszczyzny belek  – na linii korytarza skręciliśmy ze sobą zgodnie z wytycznymi projektu konstrukcyjnego.
  2. Analizując dokumentację techniczną, warto zauważyć, że belki stropowe należy wsunąć w głąb budynku, tak aby ich krańce znajdowały się 6cm od zewnętrznej krawędzi oczepu. Takie posadowienie belek stropowych umożliwi dokręcenie belki zamykającej strop. Tą belkę mocujemy zarówno do belek stropowych jak i belek oczepowych.
  3. Trzeci – niezwykle istotny etap prac polegał na wycięciu  i skręceniu podciągów ukrytych w stropie. Podobnie jak w części korytarza, tak i tu belki nośne potraja się i skręca ze sobą.
  4. Po zamontowaniu belek stropowych biegnących prostopadle do układu nowoczesnej STODOŁY, a także rozlokowaniu podciągów, przystąpiliśmy do montażu belek stropowych o układzie równoległym do kalenicy. W drugiej kolejności zamocowaliśmy belki jednostronne oparte na ścianach nośnych. Dopiero po zakończeniu montażu tych dwóch typów belek dokładnie rozmierzamy pozycję belek umieszczonych na wieszakach.
  5. Ostatnim, bardzo ważnym elementem konstrukcyjnym, zabezpieczającym strop przed niekontrolowaną i niezależną rotacją elementów nośnych są rozpórki – przewiązki. Te wykonaliśmy z elementów stanowiących odpad z materiału 60×240. Montaż tych elementów – szczególnie w obwodowej części stropu jest niezwykle istotny i w znaczący sposób wpłynie na tempo prac montażowych dachu, ale i prac wykończeniowych.

Na każdym etapie prac montażowych sukcesywnie dokonywaliśmy pomiarów – nie tylko łączne długości elementów, przekątne, ale i wysokości, i współpłaszczyznowość całego stropu, która musi zostać bezwzględnie zachowana i odpowiadać wymiarom znajdującym się w dokumentacji technicznej.

Czytaj więcej

Zobacz podobne