Tłuczeń, ubijanie, piasek, ubijanie

Prace rozpoczęliśmy od wizyty geodety, który wytyczył osie budynku na przygotowanych wcześniej ławicach oraz miejsca przepustów instalacji przez płytę fundamentową.

Wykonując instalacje pod płytą fundamentową należy bezwzględnie przestrzegać założeń projektowych poszczególnych branż gdyż niewłaściwe wykonanie spadków instalacji kanalizacyjnej może spowodować późniejszy brak możliwości wpięcia się w planowane studzienki i istniejące sieci.
Pamiętajmy, że w przypadku płyty fundamentowej nie ma możliwości w późniejszym czasie zmiany tras instalacji pod nią. Należy zatem wszystko przewidzieć wcześniej i bardzo dogłębnie przeanalizować miejsca przepustów.
Po wypoziomowaniu rur kanalizacyjnych przystąpiliśmy do wykonania przepustu instalacji wodnej umieszczając rurę PE ją w rurze PCV stanowiącej otulinę w razie ewentualnej pracy gruntu oraz kabla prądowego poprowadzonego w AROT o stosunkowo większej średnicy dla późniejszej wygody w przeciąganiu rury PE jak i kabla prądowego.
Na koniec obsypaliśmy wszystkie instalacje otuliną piaskową o grubości min 30cm aby podczas zasypywania kruszywem nie doszło do ich uszkodzenia.

Etapowi temu poświęciliśmy sporo czasu. Aby wszystkie przepusty wyszły dokładnie w zaplanowanym na projekcie miejscu należało wszystko kilkakrotnie sprawdzić.
Wreszcie mogliśmy przystąpić do zasypywania wykopu kruszywem.
Pierwszą warstwę stanowiło kruszywo bazaltowe o frakcji 31,5/63mm o grubości 35cm, które zostało wbite w grunt przy użyciu zagęszczarki płytowej o wadze ok. 500kg.
Przy kolejnej warstwie o grubości 35cm wykorzystaliśmy mieszankę bazaltowo – tufową o frakcji 0/63mm aby przy użyciu w/w zagęszczarki osiągnąć bardzo zwartą strukturę podbudowy.
Na tym etapie niezbędna była kolejna wizyta geotechnika, który przeprowadził badania stopnia zagęszczenia ID przy pomocy płyty dynamicznej. Ten etap zdaliśmy celująco. Przygotowana podbudowa wg. opinii geotechnika przewyższała nawet projektowe ID 0,9 J
Na sam koniec wysypaliśmy 15cm warstwę piachu również ubijając ją w/w zagęszczarką.

Pamiętajcie!!!
Fundament i podbudowa pod nim są najważniejsze. Jeżeli popełnicie błędy na typ etapie to ich poprawienie może być niemożliwe w przyszłości lub ekonomicznie nieopłacalne. Jeżeli geotechnik ma jakiekolwiek wątpliwości co do nośności gruntu to uważnie przeczytajcie jego zalecenia i nie starajcie się wprowadzać jakiekolwiek pseudo oszczędności na tym etapie.

Czytaj więcej

Zobacz podobne