Zabieramy się za konstrukcję ścian

O realizacji

Na etapie dokręcania podwalin cały czas dokonujemy pomiaru i kontrolnych przesunięć elementów podwalinowych.

Po zakończeniu prac pomiarowych a przed rozpoczęciem prac związanych z montażem ścian, stabilizujemy podwaliny.

Montaż ścian zewnętrznych rozpoczynamy od skręcenia prefabrykatów – prefabrykaty skręcamy w oparciu o dwa dokumenty – kartę obrazującą ścianę konstrukcyjną, ale również zestawienie detali konstrukcyjnych. Ściany zewnętrzne skręcamy łącznikami (wkrętami) o średnicy 6mm i długości 120mm. Każde połącznie elementów pionowych z poziomymi to minimum 3 wkręty.

Elementem odrębnym są elementy nadprożowe. Te skręcamy ze sobą tworząc skrzynię wypełnioną izolacją termiczną STEICO flex.

Pierwszymi elementami ściany konstrukcyjnej są naroża obiektu. Po ich zespoleniu, ustawiamy elementy pod kątem prostym względem siebie i tymczasowo dokręcamy elementy do podłoża. Konstrukcję ścian usztywniamy nie tylko za pomocą zastrzałów, ale również za pomocą deski przykręconej pomiędzy norożnymi ścianami – po szczytach oczepów.

Po skręceniu pierwszego narożnika posuwamy się z montażem ścian w obu kierunkach jednocześnie – wzdłuż lewego jak i prawego ramienia kąta. Po zakończeniu montażu ścian w obu bokach obiektu bezwzględnie sprawdzamy pozycję obu nowo wytyczonych naroży nowoczesnej STODOŁY.

Po rozstawieniu wszystkich ścian konstrukcyjnych zewnętrznych, spozycjonowaniu narożników, a także wypchnięciu za pomocą tymczasowych podpór i pasów montażowych ścian obiektu – tak aby stanęły w pionie, należy ponownie dokonać pomiarów kontrolnych.