Ostatni etap skomplikowanej konstrukcji

O realizacji

4. Belka kalenicowa – ze względu na długość belki kalenicowej zmuszeni jesteśmy wykonać ją aż z 6 elementów z profilu (60×240). Każda z belek wspierających cięta jest nie tylko poprzecznie, ale i wzdłużnie. Kąt nachylenia dachu określa kąt zacięcia belek. Operację tą wykonaliśmy niezwykle starannie – od jakości cięcia zależy głębokość podparcia krokwi na belce kalenicowej.

5. Dopuszcza się, aby zakończeniu montażu słupów konstrukcyjnych i zespoleniu ich z kalenicą wprowadzić dodatkowo zastrzały zarówno po lewej, jak i prawej stronie słupów. Zastrzały te należy wykonać z belek (60×160) o długości 170cm2.

6. Krokwie (60×240)  – te w przeciwieństwie do belek stropowych umieszczamy dokładnie naprzeciw siebie. W górnej części dachu – w miejscu podparcia krokwi na belce kalenicowej kotwimy je do podpory za pomocą wkrętów umieszczonych po skosie – zarówno po lewej jaki i prawej stronie krokwi. Do podwaliny kotwimy je za pomocą złączy kątowych i gwoździ – te również nabijamy obustronnie. Krokwie znajdujące się w linii ściany szczytowej mocujemy przez oczep ściany – od dołu.

7. Jętki montujemy poniżej belki kalenicowej – one usztywnią nam połączenie pomiędzy krokwiami – to one pozwolą na odciążenie wkrętów mocujących krokwie do kalenicy. Jętki nie niwelują rozporu konstrukcji nośnej dachu – za niwelowanie rozporu odpowiadają złącza kotwiące, jaki i belki stropowe !

8. Usztywnienie konstrukcji dachu odbywa się poprzez dokręcenie do krokwi od spodu belek konstrukcyjnych z drewna KVH. Takie usztywnienie wykonuje się z użyciem materiału konstrukcyjnego (60×120). Na każdą krokiew przypadają dwa wkręty fi 6 o długości 12cm. Usztywnienie mocujemy w taki sposób, aby rozpoczynało ono swój bieg na pierwszej krokwi, a kończyło na krokwi, na której kolejny zastrzał się rozpoczyna. Usztywnienia montujemy w taki sposób, aby biegły zawsze od ściany szczytowej ku dołowi – w kierunku do wnętrza obiektu.