Usztywnienie konstrukcji nośnej budynku

O realizacji

Po zakończeniu montażu oczepów w sposób zgodny z opracowaniem konstrukcyjnym ponownie dokonaliśmy pomiarów kontrolnych – tym razem kontrolujemy nie tylko wymiary, ale i poziomy.

Zbliżamy się do zakończenia prac montażowych ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Jedną z czynności niekonstrukcyjnych, którą wykonaliśmy na tym etapie było przygotowanie obiektu do jego pełnego uszczelnienia.
Na tym etapie przerzuciliśmy fartuchy membrany paroizolacyjnej przewieszone na zewnętrzną część obiektu – a nastpnie uszczelniliśmy narożniki wnętrza. Membrany w narożnikach ścian zewnętrznych zawijamy do wnętrza tworząc zakłady. Membranę paroizolacyjną umieściliśmy również na oczepach wolnych, nad ścianami wewnętrznymi. Połączenia membrany kleimy z użyciem taśmy systemowej. Pasy membrany umieszczone ponad ścianami wewnętrznymi łączymy z fartuchami ścian zewnętrznych.

Ostatnim elementem prac montażowych ścian jest ich ostateczne zakotwienie do podłoża.
Elementem niezbędnym, służącym do prawidłowego zakotwienia obiektu do podłoża, uniemożliwiającego poderwanie nowoczesnej STODOŁY, jego defragmentację i obrót jest złącze kotwiące.
Złącze to składa się z czterech elementów – kątownika stalowego z długim ramieniem, podkładki, gwoździ pierścieniowych o określonej długości, oraz kotwy mechanicznej. Złącze to kotwimy w osi ściany do pierwszego i ostatniego słupka konstrukcyjnego przegrody, słupów przyokiennych i przydrzwiowych ścian zewnętrznych, oraz na końcach ścian wewnętrznych, stanowiących przepony usztywniające cały obiekt. Pozycja wszystkich elementów kotwiących określona jest jednocześnie w dokumentacji konstrukcyjnej.