Stary młyn według nowoczesności

Ian Hazard
Kategorie: Domy drewniane
Partnerzy

O inspiracji

Stary młyn istnieje jako zrujnowana wieża z czerwonej cegły z początku XIX wieku, położona w pobliżu wioski Appleton Roebuck, na południowy zachód od miasta York. Kiedy klient pracowni Iana Hazarda kupił wieżę wpisaną do rejestru zabytków, wydano pozwolenie na przekształcenie opuszczonego młyna w prywatne mieszkanie za pomocą małej, tradycyjnej rozbudowy budynku. Pracowni zlecono przedstawienie nowych propozycji współczesnego projektu architektonicznego do przebudowy zrujnowanego młyna, który zapewniał zrównoważone dostawy energii i zapewniał bardziej rozsądny poziom funkcjonalnego zakwaterowania.

Historia zabytkowych młynów

Historia młynowych wiatraków w Yorkshire sięga końca XIII wieku, a od XIII wieku duża liczba wiatraków pojawiła się wśród krajobrazów Vale of Pickering, Wolds, Równiny Holderness i wokół miasta York. Od oszalowanych drewnianych młynów słupowych zbudowanych przed XVII w., przez wczesne murowane młyny wieżowe z ostatniego XVIII w., poprzez znormalizowaną formę młynów wieżowych z początku XIX w. i wreszcie młyny parowe z początku XX w., projektowanie wiatraków podlegało do ciągłej aktualizacji i doskonalenia. Wiatraki były celowymi maszynami, które nieustannie znajdowały się w czołówce innowacji technologicznych. Były to budynki ważne dla ich społeczności, żyjące w symbiozie z krajobrazem rolniczym.

Spojrzenie architekta 

„Nasze podejście do projektu przebudowy i rozbudowy Starego Młyna zakładało rozpoczęcie od wniosków wyciągniętych z kontekstu historycznego. Jako typologia budowlana, projektowanie wiatraków nieustannie patrzyło w przyszłość, w poszukiwaniu nowych technologii i podejść, które usprawniłyby proces mielenia i ułatwiły życie ciężko pracującemu młynarzowi. Co ważniejsze, było to uznanie, że obecny samotny stan Starego Młyna nie zawsze miał miejsce i że istniał szeroki precedens dla ustawiania wiatraków wśród skupisk budynków gospodarczych. Te dwa czynniki sugerowały, że współczesne podejście architektoniczne do projektu jakiegokolwiek dodatku do budynku było właściwe. A zespół małych budynków gospodarczych może być uzasadniony jako uzupełnienie bardzo ograniczonej przestrzeni funkcjonalnej dostępnej w istniejącej wieży” twierdzi Ian Hazard.

Stary młyn – nowoczesna wizja

Nowe skupisko małych budynków gospodarczych połączonych z wieżą ułatwia funkcjonalną przebudowę wiatraka w nowoczesny dom rodzinny. Nowe interwencje architektoniczne uwzględniają znaczenie istniejących wcześniej relacji kulturowych i społecznych między wieżą a krajobrazem, poprzez odniesienie do nowoczesnych typologii budynków i materiałów, które charakteryzują krajobraz rolniczy w XXI wieku.

Propozycje projektowe obejmują integrację odnawialnych źródeł energii do ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę, a energia jest dostarczana do mieszkania poprzez integrację paneli fotowoltaicznych na dachu budynków gospodarczych.

Lokalizacja: Appleton Roebuck, Anglia
Tekst: nowoczesna STODOŁA

Architekt

Wizualizacja:

David Schnabel