Nova Bianca – niewielkie osiedle w Rzeszowie

ONDA Architektura

Kategorie: Z Polski
Partnerzy

O inspiracji

Drewniane elewacje budynków, przestronne tarasy na poziomie poddasza oraz rezygnacja z architektonicznej powtarzalności zabudowy szeregowej to elementy wyróżniające projekt niewielkiego osiedla – Nova Bianca, zaprojektowanego przez ONDA Architektura w południowej części Rzeszowa.

Główną ideą projektu Nova Bianca od ONDA Architektura było odejście od wizualnej powtarzalności charakteryzującej typową zabudowę szeregową. Rytm architektoniczny pojawia się na elewacji
w układzie zaprojektowanych okien i podciętych wejść do budynków. Wykończenie elewacji tworzy odrębną kompozycję, bez podkreślania zwielokrotnienia bryły architektonicznej. W miejsce powtórzonej, tej samej formy pojawiają się pozestawiane ze sobą, przenikające się budynki jednorodzinne – sąsiadujące ze sobą domy.

Zastosowane na elewacji materiały nawiązują do istniejącego kontekstu – drewno istniejących na działce drzew, ciemny tynk – do sąsiedniej zabudowy znajdującej się w otoczeniu terenu opracowania. Bryłę budynku Nova Bianca zaprojektowano w taki sposób, aby każdy z mieszkańców miał zapewnioną maksymalną prywatność i własną strefę rekreacyjną. Od frontu, od strony północnej budynki zaprojektowane są jako zwarta bryła. Od południa, na kondygnacji poddasza, na całej szerokości budynku posiadają obszerne, częściowo zadaszone tarasy.

Indywidualna przestrzeń dla mieszkańców i indywidualny charakter inwestycji były dla nas priorytetowe od początku pracy nad tym projektem.

Zajrzyj również na Facebook i Instagram ONDA Architektura.

Lokalizacja: Rzeszów