W harmonii z otoczeniem

KURT HÖRBST
Partnerzy

O inspiracji

Na południowych przedmieściach Oberhöflein, w niemal najwyższym punkcie wsi, nowoczesna STODOŁA wtapia się w istniejącą topografię i strukturę osadniczą. Bez wątpienia można więc powiedzieć, że ten dom jednorodzinny – przeznaczony dla pięcioosobowej rodziny – wywiera znaczący wpływ na lokalną, wiejską kulturę budowlaną i tworzy z nią harmonijną całość. Podstawowe wymagania zleceniodawców znajdowały swoją podstawę w marzeniu o elastycznym, wolnym od barier, optymalnie wykorzystującym energię słoneczną energooszczędnym domu o wielorakim zastosowaniu, w którym wnętrze nawiązywałoby do jego wyglądu zewnętrznego. Kolejnymi dwoma wstępnie określonymi parametrami konstrukcyjnymi były wielkoformatowe powierzchnie okienne, zapewniające jednak wysoki stopień prywatności. Owocem interdyscyplinarnej współpracy planistycznej architekta i stolarza był perspektywiczny projekt, który nie tylko w sposób kompaktowy i kompleksowy realizuje założenia właścicieli, ale także mieści się w założonym budżecie.

Koncepcja projektowa zakłada odsunięcie budynku od zbocza i przedniej linii zabudowy w kierunku północnym. Budynek jest dwupoziomowy i został zaprojektowany w sposób modułowy, co umożliwia jego różnorodne zastosowanie.

Za pomocą zewnętrznych schodów dostaniemy się z górnego, zadaszonego parkingu do przedsionka. Na parterze znajdują się pokoje dzienne, kuchnia i sypialnie dla rodziców, na górnym piętrze z kolei znajdują się cztery pokoje okrążające położoną po środku łazienkę.

Zainstalowane w centralnej części schody wewnętrzne łączą ze sobą oba piętra. W razie konieczności górne piętro można przekształcić w odrębną, wolną od barier jednostkę mieszkalną. Już na etapie planowania uwzględniono taką ewentualność i podjęto w tym celu niezbędne działania statyczne w odniesieniu do określonych modułów.

Poprzez odsunięcie budynku od linii zabudowy stworzono tzw. zielone atrium, zapewniające nie tylko transfer energii słonecznej, ale także odpowiedni poziom prywatności.

Lokalizacja: Oberhöflein, Austria
Tekst: nowoczesna STODOŁA