Gathering Growth Foundation Cabin

Gathering Growth Foundation Noah Kalina
Wypoczni w STODOLE

O inspiracji

Gathering Growth Foundation może pochwalić się ogromną pracą nad wizualnym zachowaniem dziedzictwa drzew i lasów, przy jednoczesnym budowaniu świadomości znaczenia ochrony środowiska. Wybudowali również tiny cabin pośrodku lasu w Lumberland, naturalnie bez ingerencji w środowisko.

Słowo od Fundacji Gathering Growth

„Od XVII wieku wycięto 90% dziewiczych lasów, które niegdyś pokrywały większość 48 stanów. Wraz ze wzrostem liczby ludności trwa fragmentacja i degradacja lasów. Powoduje to znaczną utratę rozległych obszarów starodrzewu. Według jednego z szacunków drzewostany stuletniego lasu stanowią obecnie zaledwie 7% lesistości w Stanach Zjednoczonych. Większość pozostałych starych lasów w 48 niższych stanach i na Alasce znajduje się na terenach publicznych.

Od 2017 roku Brian Kelley udokumentował 122 mistrzowskie drzewa w całych Stanach Zjednoczonych jako ambasador programu American Forests Big Tree. W 2019 roku utworzono Gathering Growth Foundation, aby rozszerzyć to archiwum i położyć większy nacisk na amerykańskie lasy i inne ważne drzewa.

Gathering Growth nadal poszerza zakres dokumentacji, aby umożliwić społeczeństwu zobaczenie różnych typów lasów i ważnej roli, jaką odgrywają na świecie”.

Lokalizacja: Lumberland, Stany Zjednoczone
Tekst: nowoczesna STODOŁA

Wypocznij w stodole