Izolacja termiczna

O realizacji

Po umieszczeniu tych krótkich przewiązek w każdej komorze konstrukcyjnej przystąpić możemy do układania izolacji termicznej. Znaczna większość komór- sekcji pomiędzy słupkami konstrukcyjnymi ma wymiar umożliwiający umieszczenie termoizolacji w postaci całego brytu.

Izolację wprowadzamy do przegrody po skosie- zaczynając od dolnej krawędzi, minimalnie powyżej dolnej krawędzi podparcia. Dociskając ją od góry stabilizujemy jej pozycję. Należy pamiętać, że izolacja termiczna o gęstości powyżej 50kg /m3 nie jest materiałem poddającym się znacznej kompresji. Użyte do jej produkcji włókno poliolefinowe nadaje jej sprężystość i chroni przed bezpośrednim oddziaływaniem wody. Materiał pomimo kompresji powraca do swojego pierwotnego kształtu. Włókno drzewne jest materiałem , który nawet pomimo zabezpieczenia go przed szkodliwym oddziaływaniem wody nie przestaje być materiałem higroskopijnym. Pod wpływem wilgoci znajdującej się w powietrzu może ulegać rozszerzeniu. O ile mniejsze grubości izolacji termicznej poddają się pewnej kompresji, o tyle grubsze bryty, powyżej 100mm grubości nie pozwalają już na tak łatwe umiesz czanie ich w zbyt wąskich przegrodach.

Należy pamiętać o tym szczególnie na etapie prowadzenia prac izolacyjnych- zbyt gruba warstwa termiczna umieszczona pomiędzy elementami konstrukcyjnymi może doprowadzić do wypchniecia a w efekcie finalnym falowania płaszczyzny izolacji termicznej mocowanej bezpośrednio na konstrukcji nośnej.
W przegrodach o znacznej grubości sugeruje się stosowanie izolacji termicznej wielowarstwowej, układanej z tzw przesunięciem. Izolację układamy w taki sposób, aby zakończenia brytów nie znajdowały się w tym samym miejscu.

Ściany zewnętrzne izolujemy włóknem o łącznej grubości 160mm, ściany we wnętrzne 120mm, strop dwoma warstwami izolacji termicznej o grubości 120mm i warstwa o grubości 50mm układaną bezpośrednio na stropie w kierunku poprzecznym do przebiegu belek stropowych. Trzecia warstwę izolacji termicznej układamy już po zabezpieczeniu konstrukcji dachu za pomocą membrany dachowej. Tą warstwę układamy również po wcześniejszym ołatowaniu stropu od spodu i przygotwaniu ciągów komunikacyjnych na poddaszu obiektu.