Uszczelnienie konstrukcji

O realizacji

Przed przystąpieniem do montażu płyt konstrukcyjnych MFP należy bezwzględnie skontrolować ciągłość membrany paroizolacyjnej na ścianach zewnętrznych, wszelkie otwory, nadszarpnięcia membrany należy bezwzględnie skleić z użyciem taśm systemowych służących do klejenia membran paroizolacyjnych.

Membrana paroizolacyjna stanowi granicę pomiędzy „strefa ogrzewaną” a izolacją termiczną. Membranę tą prowadzimy nie tylko po wewnętrznej płaszczyźnie ścian zewnętrznych , ale i po spodniej stronie stropu oddzielającego przestrzeń parteru od przestrzeni nieużytkowego poddasza.

Na tym etapie prowadzenia prac należy bezwzględnie połączyć wszelkie, przygotowane wcześniej fartuchy membran paroizolacyjnych z membranami rozkładanymi na płaszczyznach przegród.

Membrany przyszywa się do konstrukcji nośnej zszywkami nierdzewnymi, lub ocynkowanymi w rozstawie co ok 15cm, pamiętając o tym, że zszywka ta nie powinna być wbijana poprzecznie, lub wzdłużnie do przebiegu konstrukcji obiektu, a po skosie. Szycie takie zabezpiecza membranę przed rozerwaniem jej w trakcie układania izolacji termicznej, sprawia, że każda ze zszywek przebiega przynajmniej po jednym ze ściegów siatki wzmacniającej, zatopionej w membranie.

Zabezpieczenie otworów okiennych za pomocą membrany paroizolacyjnej opisane zostało w dziale powyżej.

Operację tą można wykonać również w sposób opisany poniżej.

Bryt membrany wycinamy z zapasem sięgającym od krawędzi + zakład fartucha ściany wewnętrznej do krawędzi okna + głębokość węgarka. Membranę przyszywamy wpuszczając ją w światło otworu okiennego. Tak wyłożoną membranę na powierzchni przegrody szczelnie zespalamy z arkuszami membran występującymi poniżej i powyżej. W obszarze węgarka za pomocą taśmy elastycznej zespalamy membranę z elementem konstrukcyjnym. Powierzchnia membrany, lub taśmy zespalającej powinna znajdować się w miejscu w którym docelowo zostanie zamocowana rama okienna. Takie położenie paroziolatora ułatwi zespolenie go z rama okienną.

Belki podwalinowe należy również zabezpieczyć za pomocą membrany paroizolacyjnej. Pasy membrany należy szczelnie połączyć z membranami znajdującymi się na nieotworowanej części przegrody. Tu szczególną uwagę należy zwrócić na szczelne wyklejenie narożników wewnętrznych otworów okiennych. Tą niezwykle istotna pracę łatwiej wykonać z użyciem wysokoelastycznej taśmy klejącej.

Sugeruje się aby zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych, ze szczególnym uwzględnieniem prac w obszarze podwalin odbyło się możliwie późno- w okresie poprzedzającym montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Prace te wykonujemy w okresie w którym znaczna część prac wewnętrznych jest już zakończona. Pozwoli to na unikniecie uszkodzeń membrany poprzez nadepnięcie, lub przeciąganie po jej płaszczyźnie ciężkich elementów konstrukcyjnych, płyt MFP i belek.